Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Masterstage 1

Periode Semester II (studenten LVHO volgen dit vak in semester Ia. Studenten Educatieve Master kunnen het alleen in semester II volgen.)
EC 5
Rooster

2 à 3 dagen per week op een vo-school

Uitgebreide vaknaam Oriënterende stage in het vo (eerstegraadsgebied)
Progresscode ULOM1105[afk. vak]
Leerdoelen

Aan het eind van Masterstage 1 heb je een gefundeerd antwoord op de volgende vragen:

  1. Vind ik het onderwijs iets voor mij?
  2. Vinden anderen dat ik geschikt ben voor het onderwijs?
  3. Wijst de beoordeling uit dat ik zelfstandig les kan gaan geven?

De indicatoren met een ster dienen voldoende te zijn:

Communicatie:
-*is enthousiast
-*gebruikt stem en lichaam effectief
-*is vriendelijk in de omgang met leerlingen

Pedagogisch klimaat:
-*zorgt voor ontspannen werksfeer
-*ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
-*toont affiniteit met de leefwereld van leerlingen
-geeft leerlingen ruimte en aandacht
-corrigeert ongewenst gedrag van individuele leerlingen
-straft leerlingen gepast
-beloont gewenst gedrag
-zorgt voor wederzijds respect
-signaleert en benoemt groepsprocessen
-stimuleert leerlingen tot sociaal verantwoordelijk gedrag

Lesorganisatie:
-*heeft benodigd lesmateriaal paraat
-*zorgt voor een ordelijk verloop van de les
-*De les heeft een duidelijke start.
-*De les heeft een duidelijk einde.
-gebruikt de tijd efficiënt
-controleert of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
-gaat functioneel met huiswerk om
-maakt efficiënt gebruik van digitale leermiddelen

Zelfanalyse:
-*staat open voor feedback
-*vraagt gerichte feedback

Omschrijving

Masterstage 1 loop je op een school voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland. De stage heeft een oriënterende en een voorbereidende functie en stelt je in staat je te oriënteren op het beroep, de leerlingen en het onderwijs. Daardoor heb je na afloop een realistisch antwoord op de vragen ‘Vind ik dat het onderwijs iets voor mij is?’ en ‘Vinden anderen dat ik geschikt ben?’ Aan het eind van de stage wordt vastgesteld in welke mate je in staat bent om zelfstandig les te geven.

De stageplaats regel je niet zelf, dit doet de Lerarenopleiding voor je. Je vakcoach is aanwezig bij het merendeel van de lessen die je geeft. Tenminste één les wordt bezocht door iemand van de opleiding.

Tijdens Masterstage 1 verricht je ten minste de volgende activiteiten:

  • 20 lessen geven, waaronder een reeks van zes aaneengesloten
  • 10 lessen observeren met het Lesobservatieformulier
  • voor- en nabespreken van je lessen met je coach
  • bijhouden van je Bekwaamheidsdossier.
Uren p.w. 10
Onderwijsvorm Individuele begeleidings- en voortgangsgesprekken (stage en intervisie)
Toetsvorm
  • Bekwaamheidsdossier
  • beoordelingsgesprek met tutor, vakcoach en (indien aanwezig) schoolopleider
Vaksoort Master
Verplichte literatuur
  • Zie Basiscursus ULOM1005AL
Coördinator drs. H.C. Diederiks
Docenten diverse
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de Educatieve Master of Master LVHO
Opmerkingen

Start gelijktijdig met BCL.

Masterstage 1 en BCL zijn niet toegankelijk voor studenten die de Educatieve Minor met goed gevolg hebben afgerond. Beide cursussen tesamen worden vervangen door het onderdeel ‘Verdieping voor Minoren’ (ULOM1810). Meer informatie via Annemarie Arends (studentenadministratie)

Laatst gewijzigd:08 september 2017 15:52