Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

BCL

Basiscursus Master Lerarenopleiding

Periode

Semester II (Voor de masters LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) wordt de Basiscursus in semester Ia aangeboden. Deze is niet toegankelijk voor studenten van de Educatieve Master)

EC

5

Uitgebreide vaknaam

Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen in het VO

ProgRESS code

ULOM1005AL

Leerdoelen

 1. Het verwerven van basiskennis over:
  • algemene didactiek en classroom management
  • de voor het schoolvak meest elementaire vakdidactische principes en de wijze waarop deze kunnen worden toegepast
 2. kennis maken met de voor het schoolvak meest gangbare werkvormen, methodes en leermiddelen/media.

Omschrijving

Colleges en opdrachten staan in het teken van de kennismaking met (vak)didactisch handelen en dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van Masterstage 1.

Bij dit onderdeel krijg je basiskennis over algemene didactiek en vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: orde houden (classroom management), realiseren van een veilig leerklimaat, ontwerpen en uitvoeren van standaardlessen en uitvoeren van een reeks aaneengesloten lessen. Verder maak je kennis met de meest gangbare werkvormen, methodes, bronnen en leermiddelen/media.

Uren p.w.

variabel

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke toets algemene didactiek

Vakdidactische opdracht en/of toets.

Vaksoort

Master

Verplichte literatuur

 • Teitler, P. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk (nieuwste druk)
 • Ebbens, S. en Ettekoven S. Effectief Leren. Basisboek (nieuwste druk)
 • Uffen, I. 2015 In gesprek gaan als leraar - een basis (hand-out, als pdf in Nestor)
 • Wiertzema, K. Doelmatig communiceren - hoofdstuk 5: De roos van Leary (als pdf in Nestor)
 • Vakdidactische literatuur
Coördinator

mw. dr. M.G. Witterholt

Docent(en)

Diverse

Entreevoorwaarden

Toegelaten tot de Educatieve Master, de Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG of Master LVHO

Opmerkingen

 1. Start gelijktijdig met Masterstage 1
 2. Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.
 3. De colleges zijn in principe gepland op dinsdagochtend tussen 9-13 uur voor alle talen, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en maatschappijleer en op de woensdagmiddag tussen 13.00-17.00 uur voor alle bètavakken en economie.
 4. Uiterste intekendatum: 1 januari 2017.
Laatst gewijzigd:08 september 2017 16:17