Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderzoek

Onderwijskundig onderzoek

De ontwikkeling van pedagogisch-didactisch handelen van vo-docenten

Het lopend onderzoek bij de Lerarenopleiding spitst zich toe op:

• Professionele ontwikkeling van docenten
Centrale onderzoeksvraag: wat zijn de onderlinge verschillen in de professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs en welke factoren verklaren deze. Doel: handvatten vinden die docenten stimuleren tot beter onderwijs en uiteindelijk betere leerling resultaten.
Meer informatie: Siebrich de Vries

Effecten van inductie
Centrale onderzoeksvraag: wat is het effect van een interventie bij beginnende leraren zodat zij als leerkracht voor het onderwijs behouden kunnen blijven. Het onderzoek richt zich op werkomstandigheden, begeleiding en professionalisering. Financiering door ONDERWIJS BEWIJS - OCW.
Meer informatie: Michelle Helms-Lorenz

Opleiden in de school
Centrale onderzoeksvraag: zijn alle vormen van Opleiden in de school allemaal even effectief? Of levert de ene vorm betere leraren op - en daarmee beter onderwijs - dan de andere? De Lerarenopleiding zocht in samenwerking met VO-scholen in het hele land naar het antwoord op deze vraag. Het project is inmiddels afgesloten.
Lees meer in de NWO-rapportage Report... (EN) of bekijk de Nederlandstalige Samenvatting
Meer informatie: Michelle Helms-Lorenz

Motivatie van docenten
Centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we studenten aantrekken voor de lerarenopleiding en hen behouden als (toekomstige) docenten in het beroep. Het onderzoek gaat in op de motivatie van docenten en met name op de vraag op welke manier docentmotivatie van invloed is op onderwijs- en leerprocessen en hoe we docentmotivatie kunnen verhogen.
Meer informatie: Marjon Fokkens-Bruinsma

Onderpresteren op een gymnasium: stimuleren van talent
Centrale onderzoeksvraag: hoeveel en welke leerlingen presteren onder hun niveau (vwo 4-5) met het oog op studieaanpak, prestatiegegevens en de inschatting van de docent. Maar ook: wat doen docenten om talent te stimuleren en méér uit leerlingen te halen. Pilot onder docenten Natuurkunde, Klassieke talen, Nederlands, Economie, Filosofie/Levensbeschouwing en Geschiedenis. Aan het eind van het schooljaar zal blijken of de genomen maatregelen effect sorteren.
Meer informatie: Ellen Jansen

Laatst gewijzigd:24 februari 2017 13:56