Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderzoek

Onderzoekprogramma

Onderwijsontwikkeling - opleiding - advies

Het onderzoek van de Lerarenopleiding is ondergebracht in het Nieuwenhuis Instituut van de faculteit GMW en vormt de wetenschappelijke basis voor de opleiding tot leraar in het VO.

Wij focussen op:

  • het ontwikkelen en toetsen van theorieën over de beroepsloopbaan van leraren
  • het didactisch handelen van leraren
  • de kwaliteit van het leren van leerlingen
  • factoren die het handelen van de leraar beïnvloeden.

Wij onderscheiden de volgende soorten onderzoek:

Laatst gewijzigd:25 oktober 2018 16:38