Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsStagesBegeleiders op school

Formulieren bij de stages

Informatie voor schoolopleider, vakcoach, tutor

Bent u betrokken bij de stages van studenten aan de Lerarenopleiding, dan treft u hier alle benodigde documenten aan voor de Educatieve Minor of voor de beide Educatieve Masters.

Neem contact op met Annemarie Arends indien u:

  • de informatie die u zoekt niet in het overzicht aantreft
  • uit hoofde van uw functie toegang nodig heeft tot Nestor.

Laatst gewijzigd:05 september 2017 10:45