Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsMaster LVHO (postmaster)

Toelating en aanmelding

De Master LVHO is een postmaster (60 EC) in één van de vakken in het voortgezet onderwijs die aansluit op je bachelor+ masteropleiding van de volgende faculteiten:

Na afronding van je vakmaster kun je je inschrijven voor de Lerarenopleiding.

Wees er tijdig bij
De inschrijvingsprocedure is aangescherpt: meld je ruim op tijd aan via Studielink en bedenk dat bepaalde noodzakelijke stappen in deze procedure - zoals beoordeling diploma's - tijdrovend kunnen zijn. De RUG dient de betaling van het collegegeld vóór 31 augustus van het betreffende inschrijvingsjaar te hebben ontvangen. Niet tijdig ingeschreven betekent: niet gerechtigd tot deelname aan het onderwijs!

Neem vanwege het toelatingsbeleid vòòr 1 mei contact op met je studieadviseur en check of je vooropleiding direct toegang biedt of dat je een toelatingsprocedure moet starten. Heb je groen licht gekregen van de facultaire examen- of toelatingscommissie waartoe je master behoort, dan kun je je via Studielink inschrijven. Tevens dien je je aanmelding voor een stageplaats te regelen.

Financiering
Zie ook Masters in het VO en de financiële vergoedingsregelingen van DUO om leraar te worden.

OCW stelt het Levenlang leren krediet in voor studenten die geen reguliere studiefinanciering meer ontvangen.

Stages
Tijdens de opleiding loop je drie stages op een middelbare school:

  • Masterstage 1 is een voorbereidende stage tijdens de Basiscursus
  • Masterstage 2 en 3 volg je in één schooljaar.

Basiscursus Lerarenopleiding (BCL) voor LHVO-ers

  • Voorafgaand aan Masterstage 1 begint je opleiding met de BCL en Masterstage 1. Houd er rekening mee dat de BCL al vroeg start: nl. één week voordat de scholen officieel beginnen! Daarnaast begin je ook met andere vakken, zoals Vakdidactiek 1.
    Wanneer je ingeschreven staat aan de RUG kun je je in de maand januari inschrijven via ProGRESS - TEM0105

Op contractbasis
Niet meer ingeschreven als student?
Volg dan de Basiscursus op contractbasis (500 euro) en neem vòòr 1 januari contact op met Annemarie Arends.

wat moet je regelen waar procedure deadline
Toelatingsbewijs master LVHO Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding De Toelatingscommissie is te bereiken via toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl. Of zij toestemming moeten geven, hangt af van je vooropleiding. Informeer tijdig bij je studieadviseur advies: 1 mei
Aanmelden stageplaats Lerarenopleiding formulier naar Annemarie Arends 15 mei
Verklaring van goed gedrag Afdeling Burgerzaken Gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen en meenemen bij eerste contact met stageschool

kennismakingsgesprek school

Eventueel: stageplaats Basiscursus voorafgaand aan Master LVHO Lerarenopleiding

inschrijven in ProgRESSWWW
met vakcode: ULOM1005AL of opgeven voor contractcursus bij Annemarie Arends

Start van het 2e semester: februari

1 januari
Laatst gewijzigd:13 februari 2019 10:37
printView this page in: English