Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsMaster LVHO (postmaster)

Studieprogramma

Het programma (60 EC) omvat een intensieve voorbereidende training: de Basiscursus Master Lerarenopleiding (BCL) gevolgd door Masterstage 1. Vóór de herfstvakantie volgt je beoordeling. Kun je daarna zelfstandig voor de klas, dan start vanaf 1 november het traject met Masterstage 2 en 3. Je loopt dan gemiddeld drie dagen stage, volgt één dag colleges en hebt een dag voor zelfstudie e.d.

NB: voor deze variant zijn geen betaalde* stageplaatsen beschikbaar.

* Tijdens je Master LVHO tóch graag een betaalde stageplaats? Wie de BCL en Masterstage 1 vóór de zomer kan afronden, staat na de vakantie direct zelfstandig voor de klas (+10 EC vrijstelling). Zie: Toelating en aanmelding.

Waar en wat
Onderwijsjaarrooster
Communicatie in de Klas
Zalenrooster

Fasering opleiding Master LVHO (6o EC)

Semester 1

Semester 2

Periode 1A

Periode 1B

Periode 2A

Periode 2B

Masterstage 1 (5)

      Masterstage 2 (15)

Masterstage 3 (10)

BCL (5)

Pedagogiek (5)

                        Vakdidactiek 3 (10)

Vakdidactiek 1 (5)

                        Vakdidactiek 2 (5)

Periode

Onderdeel EC

Semester I

periode 1a

(voorafgaand aan start schooljaar)

BCL

Je start met je colleges in de week voordat de scholen in het noorden weer beginnen.

Je doet basale kennis op over de meest elementaire aspecten van lesgeven in het algemeen en in jouw schoolvak specifiek. De BCL ondersteunt Masterstage 1

5

Semester I

periode 1a

Masterstage 1

Ter voorbereiding op het zelfstandig lesgeven in Masterstage 2. Vanaf de zomervakantie loop je twee dagen per week stage waarbij je toewerkt van observeren naar zelfstandig lesgeven. Rond de herfstvakantie volgt de beoordeling of je kunt starten met Masterstage 2.

5

Semester I

periode 1b

en

Semester II

periode 2a, eerste helft

Masterstage 2

Je vervolgt je stage op een andere school en hebt drie dagen per week de verantwoordelijkheid voor lessen aan eigen klassen.

10

Semester I

periode 1a

Vakdidactiek 1

Je doet kennis op over de belangrijkste vakdidactische principes voor het lesgeven in jouw vak en leert lessituaties, werkvormen, methodes en leermiddelen analyseren op grond van die kennis.

5

Semester I

periode 1b

en

Semester II

periode 2a

Vakdidactiek 2

De kennis van Vakdidactiek 1 wordt uitgebreid en verdiept. Je leert hoe je voor jouw vak onderwijs ontwerpt en evalueert en hoe je leerresultaten van leerlingen kunt toetsen.

5

Semester I

periode 1b

en

Semester II

periode 2a

Pedagogiek

Je doet kennis op over onderzoek naar effectief leraar gedrag en leert de effectiviteit van dat gedrag te verbinden aan theorieën over de motivatie, het leren en de ontwikkeling van leerlingen.

Co mmunicatie in de Klas

Verplicht handelingsdeel van Onderwijskunde, waarin training plaatsvindt in houdingsaspecten en non-verbaal gedrag bij het lesgeven. De vijf sessies zijn verspreid over het jaar, te beginnen bij 1b. Zie rooster

Onder leiding van Henrike Cuperus, trainingsacteur.

5

Semester II

periode 2a, tweede helft

periode 2b

Masterstage 3

Is een voortzetting van Masterstage 2. Je krijgt de gelegenheid meer te variëren en experimenteren met werkvormen en gerichter om te gaan met verschillen tussen leerlingen.

15

Semester II

Vakdidactiek 3

Je doet onderzoek naar een onderwerp/probleem gerelateerd aan de onderwijspraktijk en de vakdidactiek. Je rapporteert hierover aan vakgenoten, zowel schriftelijk als mondeling.

10

Basiscursus (voorafgaand aan Master LVHO)

Periode

Onderdeel EC

Semester II

periode 1 en 2

Basiscursus Master Lerarenopleiding

Tijdens de BCL doe je basale kennis op over de meest elementaire aspecten van lesgeven in het algemeen en lesgeven in jouw schoolvak in het bijzonder. De BCL dient ter ondersteuning van Masterstage 1.

5

Semester II

periode 1 en 2

Masterstage 1

Dient ter voorbereiding op het zelfstandig lesgeven in Masterstage 2. Je loopt twee dagen per week stage op een vo-school.

5

Laatst gewijzigd:22 oktober 2018 15:39