Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsMaster LVHO (postmaster)

Overzicht Postmaster LVHO

Instroommoment 1 september
Duur 1 jaar (60 EC)
Voertaal Nederlands
Te behalen graad

eerstegraadsbevoegd voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs

Toelatingseisen WO-Master in de richting van een schoolvak, bij sommige opleidingen worden specifieke vakken aanbevolen of verplicht.
Onderdelen
  • Basiscursus + Masterstage 1 (10 EC)
  • Masterstage 2 en 3 (50 EC)
Deeltijd mogelijk?

Onder deeltijd verstaan wij dat de studieonderdelen bij de Lerarenopleiding - in overleg met de studieadviseur - over twee in plaats van één jaar verspreid worden. We bieden geen onderwijs aan in de avonduren. Wie geen recht meer heeft op studiefinanciering, kan zich dan ook inschrijven als deeltijd-student.

Aanmelden

Deadline aanvragen stageplaats

Van 1 april tot 15 mei. Voor vragen: drs. Chris Diederiks, studieadviseur Lerarenopleiding

Basiscursus: vóór 1 januari
Stage: 15 mei

Voor vragen: Annemarie Arends (a.m.f.a.arends@rug.nl)

Contact drs. Chris Diederiks, studieadviseur Lerarenopleiding.
Overzicht studieadviseurs en vakdidactici
Laatst gewijzigd:07 mei 2018 12:21