Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Minor

Waarom?

Na je bachelor bevoegd voor de klas

Wie de Educatieve Minor met goed gevolg heeft doorlopen, krijgt een lesbevoegdheid voor het onderwijs aan vmbo-tl en de onderbouw havo-vwo.

Kennis overdagen

Als bachelorstudent in een schoolvak ben je hard op weg expert te worden op je vakgebied. Maar om deze kennis over te dragen op het niveau van leerlingen, heb je bijzondere vaardigheden nodig. Je moet leiding kunnen geven, presenteren, plannen. Praktische vaardigheden die ook op andere werkterreinen goed van pas komen.

Doorstuderen en doorgroeien

De Educatieve Minor vormt de ideale oriëntatie op de Educatieve Master. Je kunt zo ontdekken of het onderwijs je ligt en besluiten in een volgende fase gericht te werken aan je professionalisering tot leraar. Met je eerstegraadsbevoegdheid mag je op alle niveaus in het voortgezet onderwijs lesgeven.

Zelfontplooiing

Spreken voor groepen, feedback geven en ontvangen, effectieve persoonlijke communicatie: tijdens de Educatieve Minor ben je er dagelijks mee bezig. Zelf voor de klas staan en het contact met leerlingen geven je een nieuwe kijk op je vak, het onderwijs en jezelf.

Maatschappelijk nut

Onderwijs is van belang voor onze samenleving en economie. Als leraar kun je een flink deel van de leerprestaties van leerlingen beïnvloeden. Je levert zo een directe bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatst gewijzigd:11 december 2018 13:50