Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Toelating en aanmelding

inschrijven voor de Educatieve Master

Let op!

De inschrijvingsprocedure is aangescherpt: studenten dienen zich ruim op tijd aan te melden via Studielink. Houd er rekening mee dat bepaalde noodzakelijke stappen in deze procedure - zoals beoordeling diploma's - de nodige tijd kunnen kosten. De RUG dient de betaling van het collegegeld vóór 31 augustus van het betreffende inschrijvingsjaar te hebben ontvangen. Niet tijdig ingeschreven betekent: niet gerechtigd tot deelname aan het onderwijs!

Meer weten

Heb je vragen over het vakspecifieke studieprogramma of de toelaatbaarheid tot de tweejarige master Educatie of Educatieve Minor? Neem dan contact op met de studieadviseur van je faculteit.

Voor vragen over het lerarenopleidingstraject van de tweejarige master Educatie of over de eenjarige LVHO-master, neem contact op met studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl).

Aanmelding vakken Lerarenopleiding

In het eerste jaar van de Educatieve Master volg je in het tweede semester de Basiscursus en Masterstage 1. Meld je hiervoor aan via Progress/lerarenopleiding:

  • TEM0105A (Basiscursus)
  • TEM0205 (Masterstage 1)

Na afronding van de BCL volgt Masterstage 2 en 3. Om daarvoor in aanmerking te komen, is aanmelding vóór 15 mei noodzakelijk.

De aanmelding voor een stageplaats is inmiddels gesloten.

Neem voor vragen hierover contact op met Annemarie Arends.

Regels rond stageplaatsing

  1. De Lerarenopleiding hanteert één voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een stageplaats. Je maakt alleen kans na afronding van de BCL en Masterstage 1
  2. We adviseren om de scriptie of Masterthesis van je vakmaster af te ronden voordat je begint met lesgeven aan eigen klassen (Masterstage 2). We controleren echter niet of dit het geval is. Als je een Lerarenopleiding volgt vanuit de Faculteit Science and Engineering adviseren we je echter contact op te nemen met de studieadviseur aldaar.
  3. Stageplaatsen worden geworven bij de vo-scholen in de drie noordelijke provincies en de kop van Overijssel (Zwolle). Op het aanvraagformulier inventariseren we je wensen m.b.t. stageplaatsing, hoewel je hieraan geen rechten kunt ontlenen . Onze stelregel m.b.t. reisafstand: maximaal 1½ uur reistijd per enkele reis . Wanneer je je stageplaats weigert vanwege de locatie, bieden we geen alternatief aan.
  4. De vakdidacticus van de Lerarenopleiding vult de stageplaatsen in, in overleg met het Stagebureau.

Laatst gewijzigd:31 oktober 2018 11:15
printView this page in: English