Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Studieprogramma

Overzicht Educatieve Master studiejaar 2018-2019

Fasering opleiding Educatieve Master (120 EC)

Semester 1 Semester 2

Periode 1A

Periode 1B

Periode 2A

Periode 2B

Jaar 1 Vakmaster faculteit (30) Vakmaster faculteit (20)
Masterstage 1 (5)
Basiscursus (BCL) (5)
Jaar 2 Masterstage 2 (10) Masterstage 3 (15)
Vakdidactiek 1 (5)
Vakdidactiek 2 (5)
Vakdidactiek 3 (10)
Pedagogiek (5)
Vakmaster faculteit (0 of 10)

Jaar 1 Onderdeel Studiepunten
Semester 1+2

Mastervakken

zie studiegids mastervakken van je eigen faculteit

50

Semester 2

periode 2A+2B

Basiscursus (BCL)

Basale kennis over de meest elementaire aspecten van het lesgeven, zowel in het algemeen als in jouw schoolvak. De BCL is ter ondersteuning van Masterstage 1

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0105

5

Semester 2

periode 2A+2B

Masterstage 1

Twee dagen per week stage op een vo-school. Voorbereiding op zelfstandig lesgeven tijdens de stages in het tweede jaar.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0205

5
Jaar 2 50

Semester 1

periode 1A+1B

Masterstage 2

Drie dagen per week stage op een vo-school, met de verantwoordelijkheid voor eigen klassen gedurende 6 uur per week.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0315

10

Semester 1

periode 1A

Vakdidactiek 1

Leren om lessituaties, werkvormen, methoden en leermiddelen te analyseren met de kennis van belangrijke vakdidactische principes van het lesgeven.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0505

5

Semester 1

periode 1B

+

Semester 2

periode 2A

Vakdidactiek 2

Opgedane kennis bij Vakdidactiek 1 uitbreiden en verdiepen, onderwijs ontwerpen-evalueren-toetsen.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0605

5

Semester 1

periode 1B

+

Semester 2

periode 2A

Pedagogiek

Communicatie in de Klas

Verplicht handelingsdeel van Onderwijskunde, waarin training plaatsvindt in houdingsaspecten en non-verbaal gedrag bij het lesgeven. De vijf sessies zijn verspreid over het jaar, te beginnen bij 1b.

Onder leiding van Henrike Cuperus, trainingsacteur.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0805

5

Semester 2

periode 2A+2B

Masterstage 3 (vormt samen met Masterstage 2 de LIO-stage)

Voortzetting van Masterstage 2, met meer gelegenheid om te variëren/experimenteren met werkvormen. Gerichter omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0410

15

Semester 2

periode 2A+2B

Vakdidactiek 3

Inschrijven via ProgRESS - code TEM0710

10
Semester 1 en/of Semester 2

Mastervakken

zie studiegids mastervakken van je eigen faculteit

0-10
Laatst gewijzigd:18 januari 2019 10:37