Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Studieprogramma

Overzicht Educatieve Master studiejaar 2017-2018

Waar en wat...
Onderwijsjaarrooster
Communicatie in de Klas
Zalenrooster

Fasering opleiding Educatieve Master (120 EC)

Semester 1 Semester 2
Jaar 1

Periode 1A

04-09 tot 10-11-2017

Periode 1B

13-11-2017 tot 02-02-2018

Periode 2A

05-02 tot 13-04-2018

Periode 2B

16-04 tot 13-06-2018

Vakmaster faculteit (30) Vakmaster faculteit (20)
Masterstage 1 (5)
Basiscursus (BCL) (5)
Jaar 2

Masterstage 2 (15) Masterstage 3 (10)
Vakdidactiek 1 (5)

Vakdidaktiek 2 (5)
Onderwijskunde VO en Communicatie in de Klas (5)

Onderzoek Master Lerarenopleiding (10)
Vakmaster faculteit (0 of 5)

Jaar 1 Onderdeel Studiepunten
Semester 1+2

Mastervakken

zie studiegids mastervakken van je eigen faculteit

50

Semester 2

periode 2A+2B

Basiscursus (BCL)

Basale kennis over de meest elementaire aspecten van het lesgeven, zowel in het algemeen als in jouw schoolvak. De BCL is ter ondersteuning van Masterstage 1

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1005

5

Semester 2

periode 2A+2B

Masterstage 1

Twee dagen per week stage op een vo-school. Voorbereiding op zelfstandig lesgeven tijdens de stages in het tweede jaar.

5
Jaar 2 50

Semester 1

periode 1A+1B

Masterstage 2

Drie dagen per week stage op een vo-school, met de verantwoordelijkheid voor eigen klassen gedurende 6 uur per week.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1215

15

Semester 1

periode 1A

Vakdidactiek 1

Leren om lessituaties, werkvormen, methoden en leermiddelen te analyseren met de kennis van belangrijke vakdidactische principes van het lesgeven.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1305

5

Semester 1

periode 1B

+

Semester 2

periode 2A

Vakdidactiek 2

Opgedane kennis bij Vakdidactiek 1 uitbreiden en verdiepen, onderwijs ontwerpen-evalueren-toetsen.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1405

5

Semester 1

periode 1B

+

Semester 2

periode 2A

Onderwijskunde VO

Kennis over onderzoek naar effectief leraar gedrag en dit koppelen aan theorieën over motivatie, leren en ontwikkelingen van leerlingen.

Communicatie in de Klas

Verplicht handelingsdeel van Onderwijskunde, waarin training plaatsvindt in houdingsaspecten en non-verbaal gedrag bij het lesgeven. De vijf sessies zijn verspreid over het jaar, te beginnen bij 1b. Zie rooster.

Onder leiding van Henrike Cuperus, trainingsacteur.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1505

5

Semester 2

periode 2A+2B

Masterstage 3 (vormt samen met Masterstage 2 de LIO-stage)

Voortzetting van Masterstage 2, met meer gelegenheid om te variëren/experimenteren met werkvormen. Gerichter omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1610

10

Semester 2

periode 2A+2B

Onderzoek Master Lerarenopleiding

Onderzoek naar onderwerp/probleem gerelateerd aan onderwijspraktijk en vakdidactiek, met schriftelijke/mondelinge presentatie aan vakgenoten.

Inschrijven via ProgRESS - code ULOM 1710

10
Semester 1 en/of Semester 2

Mastervakken

zie studiegids mastervakken van je eigen faculteit

0-10
Laatst gewijzigd:24 november 2017 16:02