Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Overzicht Educatieve Master

Duur twee jaar (120 EC)
Startmomenten

jaar 1

Vakmaster: afhankelijk van faculteit en opleiding (september). Let op: je kunt de meeste vakmasters ook in februari beginnen. De vakken van de Lerarenopleiding worden ivm stageplaatsing echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen. 
Basiscursus (BCL): uitsluitend februari-juli (tweede semester)  

jaar 2

Masterstages 2 en 3: na zomervakantie

Aanvraagperiode stageplaats
  • BCL: 1 december - 1 januari (via ProgressWWW)
  • Masterstages 2 en 3:
  1. start augustus: 15 maart - 15 mei
Voertaal Nederlands
Diploma [MA/MSc]1 leraar voortgezet onderwijs van de eerstegraad in [schoolvak]2

1 Master of Arts / Master of Science, afhankelijk van je vakgebied
2 Deze titel staat gelijk aan een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid in dat schoolvak.
Toelatingseisen WO Bacheloropleiding in de richting van je schoolvak, bij sommige opleidingen worden specifieke vakken aanbevolen of verplicht.
Onderdelen Vakmaster (60 EC), BCL (10 EC), Masterstages 2 en 3 (50 EC)
Deeltijd mogelijk?

Je traject bij de Lerarenopleiding kan in deeltijd, maar niet je vakmaster bij de faculteit!

NB
Onder deeltijd verstaan wij dat de studieonderdelen bij de Lerarenopleiding - in overleg met de studieadviseur - over twee in plaats van één jaar verspreid worden. We bieden geen onderwijs aan in de avonduren. Wie geen recht meer heeft op studiefinanciering, kan zich dan ook inschrijven als deeltijd-student.

Contact

drs. Chris Diederiks, studieadviseur Lerarenopleiding. Overzicht studieadviseurs en vakdidactici

Laatst gewijzigd:25 januari 2019 12:57