Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Waarom?

Leraar: een vak en een ambacht
Master én lesbevoegd

Na de Educatieve Master ben je zowel master in je vakgebied als onderwijsbevoegd op eerstegraadsniveau. Je mag in jouw schoolvak lesgeven aan alle klassen in het voortgezet onderwijs. Maar ook als je een andere carrière ambieert is de opleiding een waardevolle toevoeging op je cv.

Kennisoverdracht

Als Master of Arts/Science ben je expert op je vakgebied. Om deze kennis op het niveau van leerlingen over te dragen, leer je: leiding geven, presenteren, plannen, evalueren. Deze breed inzetbare praktische vaardigheden maak je je eigen in de Educatieve Master.

Zelfontplooiing

Spreken voor groepen, feedback geven/ontvangen, effectieve persoonlijke communicatie: tijdens de opleiding ben je er dagelijks mee bezig. Het voor de klas staan en het contact met leerlingen geven je een nieuwe kijk op je vak, het onderwijs en op jezelf.

Maatschappelijk nut

Onderwijs van hoge kwaliteit is van belang voor onze samenleving en economie. Als leraar kun je de leerprestaties van leerlingen behoorlijk beïnvloeden. Je levert zo een directe bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Doorgroeien en doorstuderen

Het leraarschap is een afwisselend beroep, waarin je groeit in de praktijk. Niet alleen je eigen lespraktijk, maar ook de school biedt ruimte voor ontwikkeling. Naast onderwijstaken kun je ook beleids- en bestuursfuncties uitoefenen. Scholen bieden volop mogelijkheden tot uitbreiding en verdieping van je kennis, onder andere in samenwerking met de RUG.

Laatst gewijzigd:28 juli 2016 10:41