Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Master

Voor wie?

Voor een Educatieve Master dien je te voldoen aan de toelatingseisen die de faculteit per schoolvak vaststelt. Voordat je kunt beginnen moet je faculteit je toelaatbaar verklaren.

Algemeen: een universitaire bachelor in de richting van een schoolvak geeft toegang tot een tweejarige Educatieve Master (zie tabel).

Neem bij twijfel / onduidelijkheid over de toelatingsprocedure contact op met de facultaire studieadviseur.

Masteropleiding tot leraar VO van de eerstegraad voor het betreffende schoolvak kun je volgen na de WO Bachelor:

code track schoolvak code bachelor

68536

8566

Nederlands

56804

B Nederlandse Taal en Cultuur

68536

8562

Engels

56806

B Engelse Taal en Cultuur

68536

8561

Duits

56805

B Duitse Taal en Cultuur

68536

8563

Frans

56074

B Romaanse Talen en Culturen, afstudeerrichting Frans

68536

8567

Spaans

56074

B Romaanse Talen en Culturen, afstudeerrichting Spaans

68536

8564

Fries

56012

B Friese Taal en Cultuur

68536

8565

Grieks, Latijn en KCV

56003

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, tweetalig traject

68532

8553

Filosofie

56081

B Wijsbegeerte

68532

8555

Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

56601

B Sociologie

68532

8554

Geschiedenis

56034

B Geschiedenis

68532

8551

Aardrijskunde

56838

B Sociale Geografie en Planologie

68532

8552

Economie en Bedrijfseconomie

Zie informatie onder deze tabel *

60708

5502

Informatica

56978

B Informatica

60708

5502

Wiskunde

56980

B Wiskunde

  56956 B Technische Wiskunde

60708

5502

Natuurkunde

50206

B Natuurkunde

60708

5502

Scheikunde

56857

B Scheikunde

56960

B Chemistry

60708

5502

Biologie

56860

B Biologie

56286

B Life Science and Technology

* NB voor studenten economie & bedrijfseconomie:

Toelaatbaar tot Educatieve Master:

1  direct toelaatbaar
2 + aanvullende minor (30 EC)
3 evt. aanvullende eis
50645 B Bedrijfskunde 2
50950 B Economics & Business Economics 1
56833 B Econometrics & Operations Research 1
50019 B International Business 2
Toelaatbaar tot Educatieve Master met mogelijk vrijstelling voor het vakmasterdeel:
60643 M Accountancy & Controlling 3
60644 M Business Administration 3
60646 M Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies 1
60648 M International Economics & Business 3
60629 M International Business & Management 3
66277 M Technology and Operations Management 3
66401 M Economics 1
66401 M Fiscale Economie 1
60046 M Finance 3
60683 M International Financial Management 3
60048 M Marketing 3
60093 M Supply Chain Management 3
Herinschrijving

Voor een herinschrijving dient u zich in te schrijven voor de oude CROHO-labels. Zie de tabel hieronder:

code schoolvak code bachelor
60637 Nederlands 56804 B Nederlandse Taal en Cultuur
60632 Engels 56806 B Engelse Taal en Cultuur
60631 Duits 56805 B Duitse Taal en Cultuur
60633 Frans 56074 B Romaanse Talen en Culturen, afstudeerrichting Frans
60320 Spaans 56074 B Romaanse Talen en Culturen, afstudeerrichting Spaans
60634 Fries 56012 B Friese Taal en Cultuur
60636 Grieks, Latijn en KCV 56003 B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, tweetalig traject
60238 Filosofie 56081 B Wijsbegeerte
60243 Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen 56601 B Sociologie
60635 Geschiedenis 56034 B Geschiedenis
60204 Aardrijkskunde 56838

B Sociale Geografie en Planologie

60651

Economie en Bedrijfswetenschappen Voor toelaatbaarheid, zie overzicht in de tabel hierboven.
60614 Informatica 56978 B Informatica
60614 Wiskunde 56980 B Wiskunde
56956 B Technische Wiskunde
60614 Natuurkunde 50206 B Natuurkunde
60614 Scheikunde 56857 B Scheikunde
56960

B Chemistry

60614 Biologie 56860

B Biologie

56286 B Life Science and Technology

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 16:59