Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijs

Basiscursus (BCL)

ontdek of het onderwijs iets voor je is!

Algemeen

Je start de opleiding tot eerstegraadsleraar met een basistraject en een stage op een middelbare school. Voor de theoretische ondersteuning volg je werkcolleges bij de Lerarenopleiding.

Je werkt toe van observeren naar zelf lesgeven, ter voorbereiding op het zelfstandig functioneren als aanstaande leraar, afhankelijk van je keuze voor de eenjarige of tweejarige opleidingsvariant.

Wat leer je?

Aan het einde van de Basiscursus Master Lerarenopleiding (kortweg BCL) kun je:
 • eenvoudige vormen van directe instructie toepassen
 • leiding geven aan een groep leerlingen
 • een eenvoudige serie van 6-10 lessen ontwikkelen en geven
 • lessen analyseren - waarderen - implementeren
 • gericht hulp en advies vragen.

BCL (5 EC) + Masterstage 1 (5 EC) samen bieden toelating tot Masterstage 2 en 3.

Voor wie?

 • Studenten die bij de RUG staan ingeschreven voor een tweejarige Educatieve Master
 • WO-masterstudenten die in collegejaar 2018-2019 het eenjarige opleidingstraject (Master LVHO) willen volgen en opteren voor een stageplaats. Zie: studieprogramma
 • Afgestudeerde academici die in 2018-2019 de eenjarige opleidingsvariant willen volgen en opteren voor een stageplaats. Wie niet meer staat ingeschreven bij de RUG, kan zich aanmelden op contractbasis (neem contact op met Annemarie Arends). Zie: studieprogramma  

Welke vakken?

Kijk in het Overzicht van de onderwijsmasters aan de RUG, met CROHO-codes en de betreffende facultaire studieadviseur (o.m. bij vragen over toelatingsprocedure).

Wanneer?

 • Stages: dagen en tijden in overleg met je stageschool.
 • Colleges: op dinsdag van 9:00-12:00 voor studenten in de schoolvakken: Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en maatschappijleer. Op woensdag van 14:00-17:00 voor studenten economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en biologie.

Aanmelden

 • Als RUG-student kun je je inschrijven via Progresswww tot 1 januari van het jaar waarin je wil starten:

                vakcode TEM0105- BCL
                vakcode TEM0205- Masterstage 1 (+ afk. vak)

 • Afgestudeerde academici die niet meer staan ingeschreven bij de RUG kunnen de BCL + Masterstage 1 volgen via het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Neem hiervoor contact op met Annemarie Arends.

BCL en Masterstage 1 volg je in het tweede semester (februari-juli).

Voor aanmelding en meer informatie: Annemarie Arends

Laatst gewijzigd:11 december 2018 14:05
printView this page in: English