Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Opleidingsscholen hebben meerwaarde

Leraren profiteren van intensieve samenwerking tussen scholen en opleiding
05 december 2016
Onderzoek naar de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en professioneel welbevinden van beginnende leraren wijst uit dat leraren profiteren van de samenwerking van hun lerarenopleiding met de opleidingsschool.

De bevindingen bevestigen eerdere onderzoeksuitkomsten die de waarde van deze intensieve samenwerking hebben aangetoond (bijvoorbeeld Helms-Lorenz et al, 2015).

Lees:  'Samenvatting conclusies onderzoek RUG naar de effecten van het opleiden in de school'.

Laatst gewijzigd:19 juni 2017 10:28

Meer nieuws