Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Onderwijsmasters in tekortvakken VO

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleidingen
08 maart 2016

Studenten die tijdens hun universitaire studie een onderwijsbevoegdheid willen halen, kunnen op een eenmalige tegemoetkoming in de studiekosten rekenen. Dat geldt voor de zogeheten tekortvakken. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraadsleraren opleiden voor vakken in het voortgezet onderwijs waar een tekort aan leraren is.

Hoogte vergoeding:

  • € 3.000 voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn
  • € 5.000 voor de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde en Informatica.

Lees meer over de regeling, de voorwaarden en de aanvraag

Laatst gewijzigd:02 juni 2016 09:20

Meer nieuws