Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

NRO subsidie voor Lesson Study

11 april 2017

Het consortium LessonStudyNL - waarvan de RUG-Lerarenopleiding deel uit maakt - heeft een NRO subsidie Formeel en Informeel Leren gehonoreerd gekregen. De titel van het onderzoek luidt: ‘Validering en waardering van Lesson Study als mengvorm van formeel en informeel leren in de Nederlandse context’. Startdatum is 1 juni 2017.

Lesson Study is een relatief nieuwe profesionaliseringsbenadering voor docenten in zowel po-vo-mbo-ho. Het is een mengvorm van formeel en informeel leren die docenten ondersteunt bij het leren van leerlingen.

Ook lezen:

Laatst gewijzigd:11 april 2017 13:12

Meer nieuws