Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Halvering Collegegeld

Voor aankomende studenten aan alle lerarenopleidingen
08 december 2017

Maatregel OCW voor extra impuls aan tegengaan lerarentekort.

Studenten in het hoger onderwijs (collegejaar 2018-2019) krijgen TWEE jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een lerarenopleiding. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Lees meer

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 13:12

Meer nieuws