Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Burgerschap in de klas

Interview met Theo Witte - Lerarenopleiding RUG - in tijdschrift Didactief
06 december 2016

Kritisch burgerschap in de schoolvakken, daarin ligt - vakdidaktisch - een belangrijke taak voor de leraar. Niet alleen de geesteswetenschappen of de lessen maatschappijleer bieden daartoe aanknopingspunten, maar (kritisch) vragen stellen en leren reflecteren zijn vaardigheden voor álle leerlingen, schoolbreed.

Lees in de special van tijdschrift Didactief hoe docenten vanuit hun eigen vak kunnen bijdragen aan burgerschapsvorming.

Laatst gewijzigd:19 juni 2017 10:28

Meer nieuws