Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Allardsoogbijeenkomst

Wanneer:do 26-01-2017 09:00 - 16:00
Waar:Nieuw Allardsoog - Bakkeveen

Netwerkbijeenkomst voor schoolopleiders, instituutsopleiders, tutoren/examinatoren e.a.

Thema van de ochtend: hulpmiddelen bij het begeleiden van studenten.

Studenten worden intensief begeleid tijdens hun stage in de school. Hoe geven we deze begeleiding vorm? Is de focus gericht op het maken van vlieguren, sterk gestuurd trainen, welbevinden, professionele groei en ontwikkeling? Op de bijeenkomst van 9 november jl. is een start gemaakt met het ontwikkelen van gesprekskaarten als hulpmiddel bij het opleiden en begeleiden van studenten. Op 26 januari krijgt dit een vervolg.

De opbrengsten van deze dagen leiden tot een handig praktisch instrument bij de begeleiding van studenten (en startende docenten) op scholen en opleidingsinstituten.

Thema van de middag:

-         Relevante ontwikkelingen bij het opleiden van leraren

-         Beperkte nieuwe bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw

-         Vakgericht opleidingstraject leidend tot tweedegraadsbevoegdheid.

Opgave zsm via digitale inschrijving.