Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeWaarom het Honours College?

Projecten en testimonials van studenten

Een overzicht van Honoursprojecten en studenten die vertellen over de ervaringen die ze hebben opgedaan bij het Honours College:

Een bredere blik op de gezondheidszorg
Een bredere blik op de gezondheidszorg

Testimonial Danique van Vliet voor het bachelor honours programma van de Rijksuniversiteit Groningen, RUG.

Een kruisbestuiving van creatieve ondernemers - Entrepreneurship 2016
Een kruisbestuiving van creatieve ondernemers - Entrepreneurship 2016

Blog Entrepreneurship 2016: Een kruisbestuiving van creatieve ondernemers

Een onvergetelijke ervaring
Een onvergetelijke ervaring

Een onvergetelijke ervaring aan het honourscollege van Job de Gefte aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Eigen onderzoek uitvoeren
Eigen onderzoek uitvoeren

Eigen onderzoek Honours studenten van de Rijksuniversiteit Groningen

Ervaringen uitwisselen
Ervaringen uitwisselen

Day Report by Marijn Jonkhart

Honours Master: "De Kroon op mijn Studententijd"
Honours Master: "De Kroon op mijn Studententijd"

Master Honours Programme: "Culmination of your Student Days"

Leadership Lab 2014: Falling Walls
Leadership Lab 2014: Falling Walls

Leadership Lab 2014: Falling Walls

Oplossing economische crisis
Oplossing economische crisis
Petrus Camper Finale 2012: Oplossing economische crisis
printView this page in: English