Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegePraktische informatie

Aanvragen goedkeuring Masterprogramma

De resultaten van het Master's Honours programma worden bij een volledig afgerond regulier en Honours programma op het Diploma Supplement van je reguliere masterbul gezet.
Als je je vakkenpakket ter goedkeuring voorlegt aan de examencommissie van je masteropleiding, let er dan op dat je de modules van het Honours programma hierin meeneemt.

Ondervind je problemen bij het aanvragen van je vakkenpakket, dan kun je het beste contact opnemen met de studentenadministratie van je eigen faculteit of met ons via honours@rug.nl.

Laatst gewijzigd:16 mei 2017 15:26
printOok beschikbaar in het: English