Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegePetrus Camper FestivalProjecten Festival

Projecten Festival

Het Honours College selecteert zijn studenten uit de top tien procent van iedere faculteit. Het honoursprogramma is dan ook bedoeld voor studenten die een uitdaging zoeken, initiatief tonen, willen uitblinken en over grenzen heen willen kijken. Aan hen biedt het Honours College verdiepende en verbredende modules, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, summerschools en een community voor honoursstudenten om andere gemotiveerde studenten te ontmoeten.

Het Petrus Camper Festival is het afsluitende onderdeel van de Petrus Camper Leergang, een van de verbredende onderdelen van het honoursprogramma. Het is de laatste activiteit die Honours College studenten doen voordat ze afstuderen. De Petrus Camper Leergang beoogt Honours College studenten te leren huidige wetenschappelijke en maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te vertalen naar een visie voor de toekomst. De Leergang bestaat uit een kennisdeel, een vaardighedendeel (academisch schrijven, effectief samenwerken en debatteren) en een deel dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis en zelfreflectie). Voor het Petrus Camper Festival hebben de studenten allerlei activiteiten voorbereid waarin ze de resultaten van hun onderzoeksprojecten zullen presenteren.

printView this page in: English