Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours College

Ben Feringa gastspreker Welcoming Ceremony

23 januari 2018

Op 4 april vindt de Welcoming Ceremony voor nieuwe bachelorstudenten van het Honours programma plaats. Dit is de start van het Honours bachelorprogramma 2018-2019. Tijdens de feestelijke opening zal dit jaar, naast de speech van de decaan van het Honours College prof. mr. dr. Hanny Elzinga, Nobelprijswinnaar prof. dr. Ben Feringa optreden als gastspreker.

Meer informatie

Het Honours bachelor programma is een extra programma van 45 ECTS dat naast het reguliere programma wordt gevolgd. Tijdens de 2,5 jaar dat het programma duurt staan verdieping en verbreding centraal, en worden wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines bekeken. Meer informatie over het Honours bachelorprogramma.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 14:27
printView this page in: English

Meer nieuws