Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Master

Honours Master 'Leiderschap: maak het verschil!'

Ben jij een student die graag initiatief toont en zijn talenten wil ontwikkelen? Dan kun je in aanmerking komen voor een plaats in het master Honoursprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Engelstalige master Honoursprogramma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen. Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis maakt met diverse aspecten van leiderschap.

In de masterclasses wordt vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken het thema leiderschap belicht. Leiderschapsvaardigheden staan centraal in de leadership labs en workshops. Het master Honoursprogramma sluit je af met je masterwork, een project dat je zelf bedenkt, ontwerpt en uitvoert.

Lead & Learn

Wat levert het je op?

Als Honoursstudent volg je intensief, kleinschalig onderwijs met een groep gelijkgestemde en gemotiveerde studenten. Als je het master Honoursprogramma afrondt wordt dit vermeld op je diploma supplement en krijg je een aanbevelingsbrief van de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit geeft je een voorsprong bij het solliciteren naar een functie in de wetenschap, het bedrijfsleven of de overheid.

Laatst gewijzigd:27 maart 2018 16:43
printOok beschikbaar in het: English