Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Master

Toelatingseisen

Wil je tot het master Honours programma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Je bent, voor de gehele duur van het Honours masterprogramma, ingeschreven als masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Je hebt een bachelordiploma behaald met goede tot uitmuntende resultaten inclusief een bachelorscriptie (of een ander bachelor afsluitend project) die bovengemiddeld beoordeeld is.
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels: een TOEFL test score van 580 paperbased (PBT), TOEFL 92 internet-based (IBT) of een TOEFL score van 237 computer-based (CBT). Vergelijkbare test scores: IELTS 6.5, Cambridge Proficiency A, B, C (Cambridge Advanced English, CAE), een C1/C2 op the Common European Framework of reference for Languages (CEFR) English test. Voor Nederlandse studenten geldt dat ze voldoen aan de Engelse taaleis als ze een voldoende hebben behaald op hun eindexamen Engels van de middelbare school.
  • Je bent gemotiveerd om het doel van het programma waar te maken: je wilt je ontwikkelen en excelleren op het gebied van leiderschap en interdisciplinair werken. En je bent bereid je hier extra voor in te zetten.
  • Je hebt potentie om het master Honours programma binnen de gestelde termijn (twee opeenvolgende semesters) af te ronden. Dit betekent dat, als je een eenjarig masterprogramma volgt, je in het eerste semester van je masterprogramma ook moet starten met het Honoursprogramma. Als je masterprogramma twee of meer jaar beslaat, kun je in een ander jaar starten met het Honours programma zolang het om twee opeenvolgende semesters gaat met een (bijna) volledige werklast voor beide masterprogramma's.
  • Je bezit specifieke persoonlijke kwaliteiten: je hebt een brede interesse, het vermogen tot reflectie en zelfreflectie, je bent proactief, een doorzetter en zelfstandig.

Laatst gewijzigd:18 september 2017 14:56
printOok beschikbaar in het: English