Skip to ContentSkip to Navigation
Onderwijs

Hoger opgeleide vluchtelingen

Ben je een erkende vluchteling en in het land van herkomst hoger opgeleid? Dan kun je in Nederland mogelijk ook een studie in het hoger onderwijs volgen. Voordat je kunt gaan studeren, doorloop je het volgende traject.

Inburgeringstraject

Zodra je een verblijfsvergunning hebt, begint het inburgeringstraject. DUO informeert je over dit traject. Vast onderdeel van het inburgeringstraject is het leren van Nederlands.

Ondersteuning van het UAF

Wanneer je bent begonnen met Nederlandse taallessen voor niveau B1, kun je een aanvraag indienen bij de Stichting voor Vluchtelingstudenten (UAF). De afhandeing van een aanvraag kan een paar maanden in beslag nemen.

Het UAF

  • adviseert je over je studiekeuze;
  • begeleidt je tijdens de studie;
  • begeleidt je bij het zoeken naar een baan;
  • biedt financiële steun voor de (voorbereiding op een) studie, zoals collegegeld en boeken.

Diploma's

Heb je je diploma's uit je eigen land mee kunnen nemen, dan worden deze gewaardeerd om te zien of je zonder een schakeltraject in het hoger onderwijs kunt starten. Je moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Nederlandstalige opleidingen: je moet het Staatsexamen Nederlands (NT2 niveau II) hebben gehaald.
  • Engelstalige studies: voldoende niveau van Engels.

Voorbereidend Jaar

Is je kennis van de Nederlandse taal op het niveau B1, dan kun je je ook aanmelden bij het Voorbereidend Jaar (VBJ) voor anderstaligen bij het Alfacollege in Groningen. Dit VBJ is een schakeltraject ter voorbereiding op een studie aan de Hanzehogeschool of de Rijksuniversiteit Groningen.

Vragen?

Neem contact op met Ineke Jansen, studentendecaan van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:09 april 2017 20:11
printView this page in: English