Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHoe zit het?Veelgestelde vragenBegeleiding en advies

Studeren met een functiebeperking

 • Wat is een functiebeperking?

  Alle gezondheidsproblemen die leiden tot studiebelemmeringen. Denk hierbij aan:

  • AD(H)D
  • Auditieve beperking
  • Autisme (ASS)
  • Dyslexie of dyscalculie
  • Lichamelijke beperking (inclusief: chronische ziektes, zoals de ziekte van Crohn, diabetes, astma of CVS)
  • Psychische problemen
  • Visuele beperking

  Ook gezondheidsproblemen die van tijdelijke aard zijn kunnen leiden tot een functiebeperking en dus aanleiding geven voor aangepast onderwijs of extra financiële ondersteuning. 

  Meer informatie of vragen?

 • Welke voorzieningen biedt de RUG aan studenten met een functiebeperking?

 • Welke financiële regelingen bestaan er voor studenten met een functiebeperking?

  Kleine vertragingen kunnen financieel gecompenseerd worden door het Profileringsfonds van de RUG. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

  Bij een substantiële studievertraging door een functiebeperking kun je eenmalig een jaar verlenging van je studiefinanciering aanvragen bij DUO. Ook daaraan zijn voorwaarden verbonden. Daarnaast is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om de diplomatermijn te verlengen.  

  Wat moet je doen?
  Als je studievertraging oploopt en je denkt in aanmerking te komen voor financiële compensatie, meldt die vertraging dan altijd bij je studieadviseur en maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. De studentendecanen vormen een belangrijke schakel in de aanvraagprocedure bij DUO.

  Overleg met de studentendecaan hoe je je verzoek op het DUO-formulier aangeeft. Als je alles hebt ingevuld en je arts of psycholoog zijn deel heeft getekend, stuur je het formulier naar het Studenten Service Centrum. Als de studentendecaan je aanvraag ondersteund en de Rijksuniversiteit Groningen het formulier officieel heeft getekend moet je het weer afhalen bij het SSC. Jij stuurt het vervolgens naar DUO. Maak een kopie van je aanvraag voordat je het op de bus doet.

  Let op! 
  DUO  accepteert alleen formulieren die zijn goedgekeurd door de studentendecanen. Het heeft dus geen zin om het formulier te laten tekenen door je studieadviseur of hoogleraar.

  Vragen?
  Neem contact op met het Studenten Service Centre via ssc-info@rug.nl.

 • Wat moet ik doen om in aanmerking voor universitaire voorzieningen te komen?

 • Hoe kan ik RSI voorkomen?

 • Ik heb dure begeleiding nodig waarvoor ik me niet kan verzekeren. Is er hulp mogelijk?

  Als je kosten moet maken die je niet redelijkerwijs zelf kunt opbrengen doe je eerst een beroep op de hulpverlenende diensten van de Rijksuniversiteit Groningen, zoals de studentpsychologen of de studentendecanen. Als dat niet mogelijk is en je gebruik moet maken van een –duurdere – dienst van buiten de instelling, biedt het Noodfonds van de Rijksuniversiteit Groningen mogelijk een oplossing.  Voor passende hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor een goede bureaustoel thuis of tijdelijk taxivervoer van en naar college, kun je bijvoorbeeld terecht bij de UWV.

  Vragen?
  Neem contact op met het Studenten Service Centrum via ssc-info@rug.nl.
 • Ik heb dyslexie. Wat kan ik doen?

 • Ik heb een aan autisme verwante stoornis. Is er hulp mogelijk?

 • Ik heb ADHD. Hoe kan ik daarmee studeren?

 • Wat doet de Advies Commissie Functiebeperkte studenten en hoe kan ik me er voor aanmelden?

  Deze commissie zet zich in voor het belang van alle studenten met een functiebeperking aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij fungeert als een platform en klankbordgroep voor beleidsmakers enerzijds en studenten en docenten anderzijds. De commissie bestaat uit 8 ervaringsdeskundige studenten en eenzelfde hoeveelheid personeelsleden. De commissie komt vijf keer per jaar bij elkaar en daarnaast vinden er naar bevind van zaken werkgroepsbijeenkomsten plaats. Je ontvangt een serieuze vergoeding voor je deelname aan de bijeenkomsten en bouwt mooi aan je cv.

  Meer weten?
  Neem contact op met het Studenten Service Centrum via ssc-info@rug.nl.
 • Waar vind ik de nieuwsbrief over studeren met een functiebeperking?

 • Ik heb een functiebeperking en ben afhankelijk van een auto. Kan ik een parkeerplaats krijgen?

  Als je vanwege je functiebeperking afhankelijk bent van een auto voor je vervoer naar de instelling kom je in aanmerking voor een parkeerplaats in de buurt van je collegezaal. Hiervoor is het noodzakelijk dat je een medische verklaring van je huisarts of specialist overhandigt aan de Arbodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt de praktische zaken bespreken met je studieadviseur.

  Vragen?
  Neem contact op met het Studenten Service Centrum via ssc-info@rug.nl.
 • Handicap + Studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap

printOok beschikbaar in het: English