Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHoe zit het?Veelgestelde vragenGeldzaken

Financiële ondersteuning bij functiebeperking en in noodsituaties

 • Financiële regelingen voor studenten met een functiebeperking

  Kleine vertragingen kunnen financieel gecompenseerd worden door het Profileringsfonds van de RUG. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

  Bij een substantiële studievertraging door een functiebeperking kun je eenmalig een jaar verlenging van je studiefinanciering aanvragen bij DUO. Ook daaraan zijn voorwaarden verbonden. Daarnaast is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om de diplomatermijn te verlengen.  

  Wat moet je doen?
  Als je studievertraging oploopt en je denkt in aanmerking te komen voor financiële compensatie, meldt die vertraging dan altijd bij je studieadviseur en maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. De studentendecanen vormen een belangrijke schakel in de aanvraagprocedure bij DUO.

  Overleg met de studentendecaan hoe je je verzoek op het DUO-formulier aangeeft. Als je alles hebt ingevuld en je arts of psycholoog zijn deel heeft getekend, stuur je het formulier naar het Studenten Service Centrum. Als de studentendecaan je aanvraag ondersteund en de Rijksuniversiteit Groningen het formulier officieel heeft getekend moet je het weer afhalen bij het SSC. Jij stuurt het vervolgens naar DUO. Maak een kopie van je aanvraag voordat je het op de bus doet.

  Let op! 
  DUO  accepteert alleen formulieren die zijn goedgekeurd door de studentendecanen. Het heeft dus geen zin om het formulier te laten tekenen door je studieadviseur of hoogleraar.

  Meer informatie of vragen?
  Kijk op pagina Financiële regelingen voor bijzondere omstandigheden.
  Neem contact op met het Studenten Service Centrum via ssc-info@rug.nl

 • Noodsituaties

printOok beschikbaar in het: English