Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHoe zit het?Veelgestelde vragenGeldzaken

Studiefinanciering (DUO)

 • Sociaal leenstelsel per 1 september 2015

  Op dinsdag 20 januari heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over het sociaal leenstelsel. Het wetsvoorstel om de studiebeurs te vervangen door het studievoorschot, zoals het leenstelsel officieel wordt genoemd, is aangenomen.

  Meer informatie of vragen? 
  • Kijk op de website van DUO voor meer informatie over de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs.
  • Neem contact op met één van de studentendecanen via ssc-info@rug.n als je specifieke vragen over jouw persoonlijke situatie hebt.
 • Wanneer heb ik recht op studiefinanciering?

  Je hebt recht op studiefinanciering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent ingeschreven als voltijd of duaal student; als deeltijd student heb je geen recht op studiefinanciering.
  • je bent jonger dan 30 jaar als je voor de eerste keer studiefinanciering aanvraagt;
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld;
  • oude stelsel: je mag niet meer dan een maximum bedrag per jaar bijverdienen;
  • nieuwe stelsel Studievoorschot: er geldt geen bijverdiengrens
  • er mag geen tien jaar zijn verstreken sinds de eerste maand dat je studiefinanciering ontving voor een opleiding in het hoger onderwijs.

   

  Studenten uit de meeste Europese landen kunnen ook in aanmerking komen voor Nederlandse studiefinanciering. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • je werkt minimaal 56 uur per maand met een arbeidscontract (alleen als je nog geen vijf jaar in Nederland verblijft);
  • je beschikt over een eigen bank- of girorekening in Nederland.

  Kijk voor meer informatie over studiefinanciering voor buitenlandse studenten op de Engelstalige website van DUO.

  Stel je vraag

 • Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

  Je vraagt studiefinanciering aan via de website van DUO. In de meeste gevallen heb je een DigiD nodig om via de website studiefinanciering aan te kunnen vragen. Je kunt bij DUO ook formulieren aanvragen waarmee je je schriftelijk kunt aanmelden.

  Stel je vraag

 • Wat is een prestatiebeurs?

  Als je een prestatiebeurs hebt, ontvang je de studiefinanciering en Studenten reisproduct eerst als rentedragende lening. Bij het behalen van je bachelor en/of masterdiploma wordt deze omgezet in een gift. Behaal je de bachelor of masterdiploma niet, dan moet je de lening, met de opgebouwde rente, terugbetalen.

  Meer informatie over de prestatiebeurs vind je op de website van DUO.

  Stel je vraag

 • Wat is het sociaal leenstelsel (studievoorschot)?

  Per 1 september 2015 bestaat studiefinanciering uit vier onderdelen:
  • Aanvullende beurs
  • Studentenreisproduct
  • Rentedragende lening
  • Collegegeldkrediet  
 • Wat is de overgangsregeling voor bachelorstudenten, die voor 1 september 2015 een prestatiebeurs krijgen?

  Heb jij vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO? Bij het behalen van je bachelordiploma binnen diplomatermijn worden de maanden prestatiebeurs behorende bij je bacheloropleiding omgezet in een gift. Jij mag je studie onderbroken hebben of van studie gewisseld zijn. 

  Als je op 1-9-2015 al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt. Als je alleen een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een gift.
 • Wat zijn de gevolgen als ik vanaf 1 september 2015 met mijn masteropleiding begin?

  Als je op 1-9-2015 al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs behorende van de nominale studieduur van vóór 1-9-2015 een gift.

  voorbeeld 
  Floor zit in haar vierde jaar van de bachelor psychologie. Zij heeft vanaf 1 september 2011 een basisbeurs. Floor zal tot 1-09-2015 in totaal 48 maanden basisbeurs ontvangen. Vanaf 1-09-2015 krijgt zij geen basisbeurs.

  Als Floor vóór 2021 haar diploma voor de tweejarige researchmaster haalt worden de 48 maanden basisbeurs een definitieve gift.

  Als Floor vóór 2021 alléén een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs een definitieve gift.

 • Bepaal je rechten vanaf september 2015 via de test op de DUO-website

 • Wat is het collegegeldkrediet?

  Collegegeldkrediet is een lening voor het betalen van het collegegeld, en maakt onderdeel uit van studiefinanciering. Als je recht hebt op studiefinanciering, kun je het krediet aanvragen via DUO. Op de website van DUO vind je meer informatie over het collegegeldkrediet

  Stel je vraag

 • Wat houdt de 1-februari regeling precies in?

  Als je je studiefinanciering stop zet voor 1 februari dan blijven de aanvullende beurs en studentenreisproduct een gift. Deze regeling is alleen van kracht als je voor de eerste keer voor een propedeuse staat ingeschreven.

  Stel je vraag

 • Ik ben helemaal door mijn studiefinanciering heen, en moet nog een half jaar studeren. Wat nu?

  Het kan voorkomen dat studiefinanciering en bijbaan niets (meer) opleveren. Er zijn organisaties (bijvoorbeeld particuliere fondsen en stichtingen) die – onder bepaalde voorwaarden – studenten een helpende hand reiken. In uitzonderlijke gevallen kun je gebruik maken van die particuliere fondsen. Denk bijvoorbeeld aan studenten die vanwege een functiebeperking hoge uitgaven hebben of vluchtelingstudenten die hun studie niet helemaal gefinancierd krijgen. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum.

  Stel je vraag

 • Mag ik naast de studiefinanciering bijverdienen?

  Dit is afhankelijk van het stelsel waar je onder valt:

  • Oude stelsel: je mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen.
  • Nieuwe stelsel (studievoorschot): er geldt geen bijverdiengrens.

  Meer informatie?
  Kijk op de website van DUO.

  Stel je vraag

 • Welke landen behoren tot de EU/EER?

  De volgende landen maken deel uit van de EU/EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland en Zweden. Studenten met de Zwitserse nationaliteit kunnen een beroep doen op collegegeldkrediet en/of studiefinanciering, ondanks het feit dat Zwitserland niet is toegetreden tot de EU/EER.

  Stel je vraag

 • Bij wie kan ik terecht met een persoonlijke vraag?

  Neem contact op met één van de studentendecanen via ssc-info@rug.nl als je specifieke vragen over jouw persoonlijke situatie hebt.
 • Gevolgen uitschrijving voor studiefinanciering (DUO)

printOok beschikbaar in het: English