Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHoe zit het?Veelgestelde vragenFormulier, verklaring en handleiding

Regelingen (overzicht)

 • Onderwijs- en examenregelingen (OER)

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de rechten en plichten van een student vastgelegd.

  Elke faculteit en/of opleiding heeft zijn eigen OER. Een overzicht vind je op de pagina Onderwijs- en examenregelingen (OER) op onze website.

 • Profileringsfondsregeling

  In deze regeling zijn de regels opgenomen voor het aanvragen van financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, deelname aan medezeggenschaps- en bestuursfunctie, en bij het beoefen van topsport.

  Meer informatie vind je op de pagina’s:

 • Regeling Inschrijving en Collegegeld (RIC)

  In de Regeling Inschrijving en Collegegeld zijn de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen opgenomen.

  Meer informatie vind je op de pagina Regeling Inschrijving en Collegegeld op onze website.

 • Studentenstatuut

  In het studentenstatuut zijn de rechten en plichten van zowel studenten als de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd.

  Meer informatie vind je op de pagina Studentenstatuut op onze website.

 • Handboek Bindend Studieadvies (BSA)

  In het handboek is de regelgeving die betrekking heeft op de uitvoering van het BSA opgenomen.

  Meer informatie vind je op de pagina Handboek Bindend Studieadvies (BSA) op onze website.

 • Meer informatie regelingen ...

  Een overzicht van alle regelingen van de Rijksuniversiteit Groningen vind je op de pagina Wet- en regelgeving op onze website.
printOok beschikbaar in het: English