Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

Hoe hoog is de studielast?

Wat is studielast? En hoe hoog is de studielast aan een Nederlandse universiteit? Een introductie voor studiekiezers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat is dat, studielast?

De omvang van een universitaire studie wordt de ‘studielast’ genoemd. Een studiejaar bestaat uit 42 studieweken en in iedere week ben je 40 uur bezig met je studie. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten. Normaal gesproken kun je per half jaar (semester) 30 studiepunten halen, ofwel 60 per jaar. Eén punt staat voor een studielast van 28 uur. De puntenberekening is opgebouwd volgens het ECTS-systeem (European Credit Transfer System).

Europese norm

Dit is een norm die op vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Europa wordt toegepast. Dat is natuurlijk heel handig als je een poosje in het buitenland wilt gaan studeren. Je kunt dan bijvoorbeeld snel zien of het aantal studiepunten dat je daar haalt overeenkomt met het aantal punten dat je in Groningen zou moeten halen. De studielast van de bacheloropleidingen bedraagt 180 punten, voor de masters 60, 120 of 180 punten. Voor masters met een grotere studielast dan een jaar, kun je langer studiefinanciering krijgen.

Laatst gewijzigd:23 februari 2016 09:12
printView this page in: English