Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

De masteropleiding

Met de masteropleiding voltooi je je universitaire opleiding. Je specialiseert je verder in het vakgebied dat je in je bachelor al hebt bestudeerd.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn er meer dan 100 masterprogramma’s. Een bachelordiploma van de RUG geeft je in ieder geval het recht om zonder meer naar een van deze masterprogramma’s door te stromen. Er zijn ook masters waar een voorwaardelijke toegang voor geldt, bijvoorbeeld omdat er weinig plaatsen zijn. Daarnaast zijn er masters waarvoor je tijdens je bacheloropleiding een specifiek programma moet volgen. Ten slotte kent de RUG een aantal masters die geen eigen voorbereidende, gelijknamige bachelor kennen, zoals energie- en milieuwetenschappen, biomedische technologie en journalistiek. Deze zijn met verschillende bachelordiploma’s toegankelijk.

Duur van een master

De masterfase duurt bij de meeste studies één jaar. Sommige letterenmasters duren anderhalf jaar. De bètastudies en de technische studies kennen tweejarige masters. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld bewegingswetenschappen, wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, alle lerarenopleidingen en alle onderzoeksmasters. Bij geneeskunde, tandheelkunde en farmacie duurt de master drie jaar. Na het afronden van een masteropleiding mag je jezelf Master of Arts (MA), Master of Laws (LLM) of Master of Science (MSc) noemen.

Educatieve en onderzoeksmasters

Bij de meeste faculteiten vind je masterprogramma’s die je opleiden voor het geven van onderwijs en voorlichting, de zogenaamde educatieve masters. Deze duren twee jaar. Een belangrijk onderdeel is een stage in het voortgezet onderwijs. Als leraar begeleid je leerlingen, ontwerp je lesmateriaal, werk je met ict en zorg je voor de vormgeving van het onderwijs. Bovendien kun je ook andere beroepen uitoefenen waarbij kennisoverdracht, leidinggeven en het houden van presentaties centraal staan.

Daarnaast heeft elke faculteit onderzoeksmasters (of research masters). Met zo’n master richt je je op een baan als onderzoeker aan de universiteit of eventueel in het bedrijfsleven. Ook deze masters duren twee jaar. Om toegelaten te worden moet je wel voldoen aan bepaalde criteria.

Laatst gewijzigd:26 juli 2017 16:02
printView this page in: English