Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

Het bindend studieadvies (BSA)

De RUG geeft eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent in het eerste jaar tenminste driekwart van de studiepunten, 45 van de 60, moet halen – anders moet je je studie stopzetten. De opleiding houdt je voortgang en je resultaten goed bij. Je wordt, als daar aanleiding voor is, door je studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Halverwege je eerste jaar krijg je een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar volgt het bindend advies.

Dus:

  • aan het einde van het eerste jaar minimaal 45 EC;
  • negatief BSA geldt voor een periode van 2 jaar, vanaf 1 september van het aansluitende collegejaar;
  • een negatief BSA voor een opleiding kan ook gelden voor een cluster van verwante opleidingen (voorwaarde is een overlap van tenminste 70% tussen de verschillende propedeuses).

In het Handboek BSA is alle regelgeving te lezen die betrekking heeft op de uitvoering van het BSA. Planning en uitvoering, studiebegeleiding en evaluatie zijn andere onderwerpen die in het Handboek aan de orde komen

Laatst gewijzigd:08 september 2017 13:24
printView this page in: English