Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

Onderwijsvormen

Het Nederlandse hoger onderwijs hecht grote waarde aan onafhankelijkheid, individualiteit en samenwerking. Kennis wordt als quantificeerbaar beschouwd, en is dus meetbaar. Studieprogramma's zijn met zorg gedefinieerd en zeer gestructureerd. Studenten worden geacht een actieve contributie te maken en onafhankelijk te werken. De voornaamste rol van de onderwijsmedewerkers is om de feiten en waarheden die de kern van de kennis vormen samen te stellen en te structuren. Studenten moeten zelf zorgen dat ze de kennis opnemen en moeten die actief filteren, waardoor ze het zich eigen maken.

Hoe ziet een studiejaar eruit?

Een studiejaar is verdeeld in vier blokken van elk tien weken (de eerste twee blokken worden samen ook wel eerste semester genoemd, de laatste twee vormen het tweede semester). Je volgt gedurende zo’n periode een aantal vakken, practica of andere onderdelen. Elke periode wordt afgesloten met een of meer tentamenweken.

Hoor- en werkcolleges

Het onderwijs wordt in verschillende vormen gegeven. Tijdens een hoorcollege volg je samen met bijvoorbeeld 30, 100 of, bij de grootste studies, 450 andere studenten college. De docent behandelt de stof van een bepaald vak en je hebt als student voornamelijk een luisterende rol. Een werkcollege volg je in kleinere groepen en kun je vergelijken met onderwijs op de middelbare school. Je doet nu actief mee en er is ruimte om vragen te stellen, met elkaar te discussiëren, of een probleem op te lossen. Aan het eind van een periode sluit je elk onderdeel af met een tentamen of een werkstuk.

Zelfstudie

Meer dan op school wordt van je verwacht dat je veel zelfstudie verricht. Je moet grote hoeveelheden stof bestuderen, terwijl er minder lesuren zijn. Het is dan ook aan te raden om vanaf het begin van het jaar met regelmaat te studeren en een planning te maken, zodat je vlak voor de tentamens niet ineens tegen een grote hoeveelheid werk aankijkt.

Studieverloop

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet alle tentamens in één keer haalt. ‘Blijven zitten’ kennen we op de universiteit niet. (Al moet je in het eerste jaar wel een verplicht aantal punten halen, anders mag je niet verder met de studie.) Een tentamen doe je net zo vaak over tot je een voldoende haalt. Ondertussen ga je verder met de onderdelen uit de volgende periode. Sommige onderdelen kun je uitstellen. Je kunt dan wel studievertraging oplopen, waardoor je aan het eind van je studie wellicht meer zult moeten betalen en lenen. Niet alle vakken kun je ongelimiteerd uitstellen; soms moet je een bepaald vak gehaald hebben om toegelaten te worden tot een volgend semester. En aan de master kun je pas beginnen als je je bachelor hebt afgerond.

Laatst gewijzigd:04 juli 2017 16:09
printView this page in: English