Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

Honours College

Honours college
Honours college

Als je een echt talent bent, met veel inzet werkt en goede cijfers haalt, kom je misschien in aanmerking voor het Honours College van de RUG.

Daarin volg je een verzwaard studieprogramma, waarmee je je opleiding verbreedt en verdiept. Het Honours College verzorgt een extra programma van 45 studiepunten (verspreid over drie jaar), naast je normale bacheloropleiding van 180 studiepunten. Het programma start na het eerste semester van het eerste jaar en bestaat uit verdiepende én verbredende onderdelen. De verdiepende onderdelen houden verband met je eigen studie.

Bij de verbredende onderdelen is er intensief contact met honoursstudenten van andere faculteiten. Halverwege het eerste jaar kijkt de opleiding welke studenten een uitnodiging krijgen om te solliciteren naar een plaats in het Honours College.

Ook in de masteropleiding kun je een honourstraject volgen.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2015 14:53
printView this page in: English