Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStuderen aan de universiteit

Diploma Supplement en ECTS-labels

In 2009 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen als eerste en enige hogeronderwijsinstelling in Nederland zowel het Diploma Supplement label als het ECTS-label toegekend. Deze labels worden gezien als een “keurmerk” dat de Europese Commissie verleent aan instellingen die deze twee aspecten van de Bologna-agenda goed geregeld hebben.

De invoering van het Bolognasysteem in het Europese hoger onderwijs omvat diverse aspecten. Het afgeven van een Diploma Supplement en een goed gebruik van het ECTS-systeem, inclusief de bijbehorende documenten, zijn een service aan de student en maken internationale vergelijking van onderwijssystemen en getuigschriften mogelijk.

Diploma Supplement Label
Diploma Supplement Label

Diploma Supplement

Het Diploma Supplement (DS) is een document dat een onafhankelijk oordeel geeft over de aard, het niveau, de context, de inhoud, en de status van de gevolgde en met succes afgesloten opleiding, zoals vermeld op het betreffende getuigschrift waar het DS integraal onderdeel van uitmaakt. Het is gevrijwaard van ieder waardeoordeel en heeft alleen betrekking op de door de student gevolgde opleiding. Het doel van het Diploma Supplement is het bevorderen van internationale “transparantie” en de erkenning van (in het buitenland) behaalde diploma’s.  

Sinds 15 oktober 2005 krijgt iedere student van de Rijksuniversiteit Groningen bij zijn of haar afsluitend (bachelor of master) diploma, automatisch en zonder kosten, een Diploma Supplement uitgereikt. Het diploma wordt zowel in het Nederlands (Bul) als in het Engels verstrekt (Degree Certificate); het Diploma Supplement is alleen in het Engels en bevat tevens de cijferlijst.

ECTS label Rijksuniversiteit Groningen

ECTS

Een goed gebruik van het ECTS-systeem garandeert de kwaliteit van de mobiliteit van studenten en maakt aan zowel studenten als aan studiebegeleiders, studieadviseurs en docenten duidelijk wat de status is van in het buitenland gevolgde studieonderdelen. ECTS-documenten zoals het Learning Agreement en Transcript of Records vergemakkelijken de erkenning van in het buitenland behaalde studieresultaten.

Het ECTS-systeem bestaat uit meerdere onderdelen. In de eerste plaats is dit het gebruik van het European Credit Transfer & Accummulation System (ECTS), waarin per studieonderdeel de werkbelasting voor de student wordt uitgedrukt (1 ECTS staat voor 28 uur werk). Daarnaast wordt bij de mobiliteit van studenten altijd gebruik gemaakt van het Learning Agreement (LA) en de Transcript of Records (ToR). In het LA wordt vastgelegd welke studieonderdelen de student aan een andere dan de thuisinstelling volgt. De ToR geeft een overzicht van de behaalde studieresultaten en wordt verstrekt door de gastinstelling. Verder moet een instelling het totale studieaanbod voor iedereen toegankelijk maken, niet alleen in de eigen taal, maar bij voorkeur ook in het Engels. Tot slot moet uitgebreide, praktische, informatie voorhanden zijn voor inkomende studenten. Alle informatie moet eenvoudig en snel te vinden zijn via de website van de instelling.

Laatst gewijzigd:06 april 2017 14:36
printView this page in: English