Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenStudiekeuze

Keuzetips

  1. De Rijksuniversiteit Groningen kent een uitgebreid en uitgebalanceerd voorlichtingsmenu van algemeen oriënterend tot verdiepend en ervaringsgericht. Het deelnemen aan deze voorlichtingsactiviteiten is van grote waarde voor elke studiekiezer.
  2. Steeds meer opleidingen bieden zogenaamde webklassen aan: een digitale inhoudelijke kennismaking met een opleiding.
  3. Probeer je in eerste instantie zo breed mogelijk te oriënteren: zowel bij het wetenschappelijk onderwijs als bij het hoger beroepsonderwijs.
  4. Doe een studiekeuzetest bij de decaan of via internet.
  5. Oriënteer je breed; er zijn meer leuke opleidingen dan je misschien denkt. Ga na of je geschikt bent voor een wetenschappelijke opleiding (wo) of voor een beroepsopleiding (hbo). Dat je op het vwo zit, betekent niet automatisch dat je ook naar het wo moet doorstromen.
  6. Sommige 6 vwo'ers kunnen nog niet kiezen. Een jaar werken, een oriëntatietraject volgen, op reis gaan of een combinatie daarvan is ook een mogelijkheid.
  7. Vergelijk studies onderling. Bijvoorbeeld wat zijn de verschillen tussen economie en bedrijfskunde in Groningen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan dingen als opbouw van de studie, de wijze waarop onderwijs gegeven wordt, aandachtsgebieden en kernvakken of de mate van praktijkgerichtheid.
  8. Gebruik bij je keuze zoveel mogelijk informatiebronnen: voorlichtingsbrochures, vrienden, ouders, familieleden, schooldecanen, docenten en internet. Spreek met studenten en (pas) afgestudeerden over hun ervaringen met de studie die ze doen of het beroep dat ze uitoefenen, om zo een beeld te vormen over beroepsmogelijkheden en de kansen op een baan.

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 11:02