Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudiefaciliteiten

Ocasys: onderwijscatalogus

Ocasys is het onderwijscatalogussysteem van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit systeem is informatie opgenomen over alle studieonderdelen die door de RUG worden aangeboden. Deze informatie betreft onder andere de vakinhoud, de docent(en) die een vak geeft/geven, de periode waarin een vak wordt verzorgd en de te gebruiken literatuur. Tevens bevat Ocasys een overzicht van de studieprogramma's van alle opleidingen, waar nodig uitgesplitst in afstudeerrichtingen of studiepaden. Deze zogenaamde studieschema's geven per studiejaar aan welke vakken in welk semester worden aangeboden, hoeveel studiepunten ze omvatten, hoeveel college-uren per week ze beslaan en welke status ze hebben (verplicht of keuze).

Meer informatie: www.rug.nl/ocasys

Laatst gewijzigd:10 juli 2017 14:58
printView this page in: English