Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Financial matters Study grant (DUO)

Sociaal leenstelsel per 1 september 2015

Op dinsdag 20 januari heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over het sociaal leenstelsel. Het wetsvoorstel om de studiebeurs te vervangen door het studievoorschot, zoals het leenstelsel officieel wordt genoemd, is aangenomen.

Meer informatie of vragen?

  • Kijk op de website van DUO voor meer informatie over de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs.
  • Neem contact op met één van de studentendecanen via ssc-info rug.nl als je specifieke vragen over jouw persoonlijke situatie hebt.
printView this page in: Nederlands