Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Financial matters Study grant (DUO)

Wat is de overgangsregeling voor bachelorstudenten, die voor 1 september 2015 een prestatiebeurs krijgen?

Heb jij vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO? Bij het behalen van je bachelordiploma binnen diplomatermijn worden de maanden prestatiebeurs behorende bij je bacheloropleiding omgezet in een gift. Jij mag je studie onderbroken hebben of van studie gewisseld zijn. 

Als je op 1-9-2015 al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt. Als je alleen een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een gift.
printView this page in: English