Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Programma en leerdoelen

TS nascholingsmiddag
Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.15
Ontvangst
13.15 - 14.00
De basis van het meten, hoe zat het ook alweer

Mieke Blaauw (Stralingsdeskundige)

14.00 - 14.45
Micadas, koolstofdatering en de rol van een toezichthouder

Sanne Palstra (CIO)

14.45 - 15.15
Pauze
15.15 - 16.00
Integrale veiligheid, verder kijken dan je neus lang is

Nickolet Boer (Veiligheidskundige)

16.00 - 16.45
Gamma’s in de ruimte en een bron op aarde

Willem-Jan Vreeling (SRON)

16.45 - 17.00
Discussie en gelegenheid tot vragen

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Leerdoelen nascholingsmiddag:

De nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van toezichthoudend deskundigen op te frissen en te actualiseren en kennis over de eigen organisatie te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 5, 4 of een toepassing specifiek T(M)S diploma beschikken.

De basis van het meten, hoe zat het ook alweer:

De deelnemer kent de basisprincipes van het meten van ioniserende straling en is in staat de juiste meter te kiezen.

Micadas, koolstofdatering en de rol van een toezichthouder:      

De deelnemer is zich bewust van de rol van de toezichthouder bij het in gebruik nemen van een nieuwe toestel. De deelnemer kent het principe van koolstofdatering en kan correcties voor radioactief verval toepassen.

Integrale veiligheid, verder kijken dan je neus lang is:

De deelnemer is in staat om met een ruimere blik naar de veiligheid en risico’s aangaande zijn/haar toepassing te kijken. De deelnemer is zich daarbij bewust (van de grenzen) van zijn eigen vaardigheid en competenties.

Gamma’s in de ruimte en een bron op aarde:

De deelnemer weet hoe om te gaan met een gesloten radioactieve bron en welke verplichtingen er in het kader van het toezichthouden op dergelijke toepassingen gelden.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:53
printView this page in: English