Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesOther study opportunitiesGroningen Academy for Radiation ProtectionRadiation protection

CD nascholingsmiddag

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Doel

Deze nascholingsmiddag heeft tot doel Coördinerend Deskundigen de gelegenheid te bieden jaarlijks hun kennis te laten opfrissen, actualiseren en verbreden. De nascholingsmiddag is een middel voor continue nascholing.

Bedoeld voor Stralingsdeskundigen en andere belangstellenden.
Duur Hoorcolleges gedurende 1 dagdeel (1 dagdeel = 3 uur).
Locatie Van Swinderenhuys
Voorkennis In principe wordt van de aanwezigen kennis verwacht op stralingsdeskundigheidsniveau 3 of hoger. De bijeenkomsten zullen echter veelal ook interessant zijn voor andere stralingsdeskundigen (in het bijzonder deskundigen niveau 4).

auditorium
auditorium
Inhoud

De nascholingsmiddag wordt jaarlijks in de periode eind oktober - begin december gegeven. De inhoud van de nascholingsmiddag wordt elk jaar opnieuw bepaald. De cursus omvat:

  • 2 of 3 voordrachten uit de stralingsbescherming of uit een vakgebied met een link naar de stralingsbescherming
  • 1 of 2 voordrachten over examenopgaven uit een recent examen voor coördinerend stralingsdeskundige

Certificaat

Door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn deze nascholingsmiddagen erkend als nascholingsactiviteit in het kader van de herregistratie van (algemeen) coördinerend stralingsdeskundigen. De waardering bedraagt 5 punten (één dagdeel). De stichting SKO zal naar verwachting in het kader van het onderhoud van de vakbewaamheid van Arbeidshygiënisten en Veiligheidskundigen een waardering van 0,5 pt aan deze nascholingsmiddag toegekennen.

datum
Belangrijke data

De volgende nascholingsmiddag vindt in beginsel plaats op woensdag 27 november 2019 in het Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen (locatie onder voorbehoud).

Aanmelding kan via de cursuswinkel van de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid.

Laatst gewijzigd:10 juli 2019 13:37
printView this page in: English