Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorBegeleiding en adviesStuderen met een functiebeperking

Studeren met psychische problemen

Psychische problemen zoals depressieve klachten, relationele problemen, een verslaving of angstklachten kunnen je hinderen bij het studeren. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met een (tijdelijke) lichamelijke beperking.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege een psychische problemen studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan een aangepaste studieplanning of het gebruik van een aparte tentamenruimte (bij angsten of fobieën). Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken bij de studentenpsycholoog voor kortdurende (max. 5 sessies) individuele hulp. De contactinformatie van de studentenpsychologen is te vinden op Student Portal.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer psychische klachten invloed hebben op het studeren en ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC). Deze informatie is te vinden op Student Portal.

Wat moet je doen?

  1. Indien je van (tentamen)voorzieningen gebruik wilt maken: vul de informatietool in, om erachter te komen welke stappen je moet ondernemen om voorzieningen aan te vragen.
  2. Indien er een reële kans bestaat dat je studievertraging gaat oplopen of anderszins problemen in de studie zult ondervinden, of indien je gedurende het studiejaar daadwerkelijk vertraging oploopt, maak dan z.s.m. een afspraak bij de studieadviseur. Je informeert de studieadviseur over je omstandigheden en bespreekt welke invloed deze hebben op je studievoortgang.
  3. Indien je 15 ECTS of meer studievertraging oploopt als gevolg van jouw omstandigheden, maak dan z.s.m. een afspraak met een studentendecaan. De studentendecaan informeert je over mogelijke financiële regelingen bij een studievertraging van deze omvang.

Meer informatie

  • Het Studenten Service Centrum (SSC) biedt verschillende cursussen en workshops zoals ‘Succesvolle tentamentechnieken’, ‘Overwin je faalangst’ en ‘Stoppen met uitstellen’. Deze cursussen en workshops zijn te vinden op Student Portal.
  • Als je het prettig vindt om samen met een andere student te studeren, kun je je aanmelden voor het studiemaatjesproject van Humanitas.
  • Op de website van Expertisecentrum Begeleid Leren vind je informatie over studeren met een psychiatrische achtergrond.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:27 september 2019 14:28