Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorBegeleiding en adviesStuderen met een functiebeperking

Studeren met psychische problemen

Psychische problemen kunnen studeerproblemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan

 • Depressieve klachten of relationele problemen, waardoor je niet de energie kunt vinden om je tot studeren te zetten.
 • Een verslaving (drugs- alcohol, games, social media) waardoor je niet meer toe komt aan je studie.
 • Angstklachten die je belemmeren bij het doen van tentamens.

Maak een afspraak met een studentenpsycholoog van het Studenten Service Centrum als je hier zelf niet uitkomt.

Als er een psychisch probleem is vastgesteld, dan kan de universiteit jou op verschillende manieren steun bieden in je studie. Voorbeelden zijn:

Wat moet je doen?

 1. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en bespreek de mogelijkheden die er zijn bij je opleiding.
 2. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. Een studentendecaan
  • informeert je over de financiële en juridische regelingen.
  • stelt een aanbevelingsbrief op voor aanpassingen in het onderwijs.

Neem een medische (of psychologische) verklaring mee naar de gesprekken. Als je wilt, mag je een coach of een ouder meenemen.

Belangrijk
Houd je aan de gemaakte afspraken. Anders kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Meer informatie?

 • Als je het prettig vindt om samen met een andere student te studeren, kun je je aanmelden voor het studiemaatjesproject van Humanitas.
 • Op de website van Expertisecentrum Begeleid Leren vind je informatie over studeren met een psychiatrische achtergrond.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 maart 2019 11:09