Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorBegeleiding en adviesStuderen met een functiebeperking

Studeren met dyslexie/dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie zijn leerstoornissen die je kunnen hinderen bij het studeren. In het geval van dyslexie heb je moeite met foutloos lezen en schrijven, en het verwerken van informatie. Studenten met dyscalculie vinden het lastig om cijfermatige data en rekenkundige bewerkingen te verwerken. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met dyslexie of dyscalculie.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege dyslexie of dyscalculie studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan hulpmiddelen zoals extra tentamentijd, voorleessoftware of coulance bij spellings- of rekenfouten.

Waar moet je rekening mee houden?

Voorzieningen die je bij je vooropleiding mocht gebruiken, worden niet automatisch overgenomen door de RUG. Welke voorzieningen worden geadviseerd, wordt bepaald op basis van de dyslexie/dyscalculieverklaring, het onderliggende diagnostisch rapport en eventueel een individueel gesprek met de studentendecaan. De examencommissie van je opleiding beslist uiteindelijk over de toekenning van de voorzieningen. Zij neemt hierbij de eindtermen van de opleiding in acht en beoordeelt of de voorzieningen redelijkerwijs te realiseren zijn.

Wat moet je doen?

Indien je gebruik wilt maken van dyslexie- of dyscalculievoorzieningen, vul onze online informatietool over tentamenvoorzieningen in. Het maken van een afspraak met een studieadviseur en/of een studentendecaan, of het invullen van een online aanvraagformulier, kan onderdeel van de procedure zijn. Dit is afhankelijk van de aard van je verzoek. De studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC) zullen je aanvraag bekijken en de examencommissie van je opleiding adviseren over passende voorzieningen.

Wanneer dyslexie of dyscalculie invloed heeft op het studeren en ervoor zorgt dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC).

Meer informatie

  • Het Studenten Service Centrum (SSC) biedt verschillende cursussen en workshops zoals de workshop ‘Dyslexie, informatie en studietips’, mail voor informatie en opgave naar: ssc-info@rug.nl. Deze cursussen en workshops zijn te vinden op Student Portal.
  • In het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden staan aanbevelingen en richtlijnen voor het maken van schrijfopdrachten en andere communicatieve taken.
  • Op de website Balans digitaal vind je informatie over onder andere dyslexie en dyscalculie.
  • In de film Proef op de som - studeren met dyscalculie van Arteveldhogeschool in België vertellen studenten over hun ervaringen.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:03 december 2019 14:54