Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Begeleiding en advies Studeren met een functiebeperking

Studeren met ASS

Als je het syndroom van Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme (ASS) hebt, dan kan studeren soms ingewikkeld zijn. Je hebt wellicht moeite met sociaal inzicht of om je weg te vinden in de nieuwe omgeving. Bovendien is inschatten wat er precies van je wordt verwacht tijdens colleges of het scheiden van hoofd- en bijzaken in schrijfopdrachten vaak lastig. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met ASS.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege ASS studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan een aangepaste studieplanning, extra tijd bij tentamens of het studiemaatjesproject dat de RUG aanbiedt.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer de ASS invloed heeft op het studeren en ervoor zorgt dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC).

Wat moet je doen?

  1. Indien je van (tentamen)voorzieningen gebruik wilt maken: vul de informatietool in, om erachter te komen welke stappen je moet ondernemen om voorzieningen aan te vragen.
  2. Indien er een reële kans bestaat dat je studievertraging gaat oplopen of anderszins problemen in de studie zult ondervinden, of indien je gedurende het studiejaar daadwerkelijk vertraging oploopt, maak dan z.s.m. een afspraak bij de studieadviseur. Je informeert de studieadviseur over je omstandigheden en bespreekt welke invloed deze hebben op je studievoortgang.
  3. Indien je 15 ECTS of meer studievertraging oploopt als gevolg van jouw omstandigheden, maak dan z.s.m. een afspraak met een studentendecaan. De studentendecaan informeert je over mogelijke financiële regelingen bij een studievertraging van deze omvang.

Meer informatie

  • Het Studenten Service Centrum (SSC) biedt verschillende cursussen en workshops zoals een ‘Studie-ondersteuningsgroep’ speciaal voor studenten die moeite hebben met het organiseren van hun studietaken.
  • Stumass is een organisatie voor studenten met autisme spectrum stoornis (ASS) in het hoger en universitaire onderwijs. Ze helpt studenten om succesvol te studeren en begeleidt hen bijvoorbeeld naar zelfstandig wonen.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:27 september 2019 14:28