Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor'sNederlandse BachelorBegeleiding en adviesStuderen met een functiebeperking

Studeren met autisme (ASD)

Studenten met het syndroom van Asperger, PDD-NOS of klassieke autisme hebben moeite met sociaal inzicht en sociale intuïtie.

Als je studeert met een aan autisme verwante stoornis kun je belemmeringen tegenkomen. Het kan ingewikkeld zijn om je weg te vinden in de nieuwe omgeving. Er is minder begeleiding dan je op je middelbare school gewend was. Het is soms moeilijk te peilen wat er precies van je wordt verwacht. Dit geldt voor individuele opdrachten - zoals schrijfopdrachten - maar ook voor samenwerken in groepjes met medestudenten. Het kan bovendien lastig zijn om te bedenken aan wie je wat vertelt over je situatie.

Als je studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk weg te nemen. Voorbeelden zijn:

 • aangepaste tentamens of extra hulp bij het voorbereiden op tentamens;
 • aangepast studietempo;
 • financiële ondersteuning bij studievertraging;
 • deelname aan de Studie-ondersteuningsgroep van het Studenten Service Centrum.
 • aanvullende begeleiding (meestal gefinancierd met een PGB);
 • een studiemaatje.

Wat moet je doen?

 1. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en bespreek de mogelijkheden die er zijn bij je opleiding.
 2. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. Een studentendecaan
  • informeert je over de financiële en juridische regelingen.
  • stelt een aanbevelingsbrief op voor aanpassingen in het onderwijs.

Neem een medische (of psychologische) verklaring mee naar de gesprekken. Als je wilt, mag je een coach of een ouder meenemen.

Belangrijk
Houd je aan de gemaakte afspraken. Anders kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Meer informatie?

 • Op de website van het landelijke expertisecentrum Handicap & Studie vind je informatie over de diverse beperkingen, de gevolgen voor een opleiding en mogelijke aanpassingen.
 • SociaalOpStap helpt je met sociale verhalen en stappenplannen die je duidelijkheid geven in sociale situaties. Hiermee kun je sociale situaties goed voorbereiden.
 • Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis (ASD) om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen. Stumass zorgt ervoor dat je zelfredzaamheid groter wordt en je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitaire onderwijs.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:24 mei 2019 11:30