Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Begeleiding en advies Studeren met een functiebeperking

Studeren met AD(H)D

Als je met ADD of ADHD gediagnosticeerd bent dan kan het lastig zijn om je volledig te focussen op je studie. Je bent misschien makkelijk afgeleid en kan moeite hebben met het aanbrengen van structuur in je nieuwe omgeving en je studie. Gelukkig zijn er aan de RUG verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten met AD(H)D.

Wat is er mogelijk?

Als je vanwege AD(H)D studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan een aangepaste studieplanning, extra tijd bij tentamens of het studiemaatjesproject dat de RUG aanbiedt.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer de AD(H)D invloed heeft op het studeren en ervoor zorgt dat je studievertraging oploopt en/of je je studieplanning moet aanpassen, trek dan op tijd aan de bel. De studieadviseur van je opleiding kan je informeren over een reële studieplanning of een eventuele verlaging van de Bindend Studieadvies-norm (BSA). Wellicht kom je ook in aanmerking voor voorzieningen en/of financiële regelingen bij studievertraging. Laat je hierover informeren door de studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC). Deze informatie is te vinden op Student Portal.

Wat moet je doen?

  1. Indien je van (tentamen)voorzieningen gebruik wilt maken: vul de informatietool in, om erachter te komen welke stappen je moet ondernemen om voorzieningen aan te vragen.
  2. Indien er een reële kans bestaat dat je studievertraging gaat oplopen of anderszins problemen in de studie zult ondervinden, of indien je gedurende het studiejaar daadwerkelijk vertraging oploopt, maak dan z.s.m. een afspraak bij de studieadviseur. Je informeert de studieadviseur over je omstandigheden en bespreekt welke invloed deze hebben op je studievoortgang.
  3. Indien je 15 ECTS of meer studievertraging oploopt als gevolg van jouw omstandigheden, maak dan z.s.m. een afspraak met een studentendecaan. De studentendecaan informeert je over mogelijke financiële regelingen bij een studievertraging van deze omvang.

Meer informatie

  • Het Studenten Service Centrum (SSC) biedt verschillende cursussen en workshops zoals een ‘Studie-ondersteuningsgroep’ speciaal voor studenten die moeite hebben met het organiseren van hun studietaken, zoals studenten met AD(H)D.
  • Op de website van het landelijke expertisecentrum Handicap & Studie vind je informatie over de diverse beperkingen, de gevolgen voor een opleiding en mogelijke aanpassingen.
  • Het filmpje Toetsen, niet minder, maar anders: ADD over een student met ADD.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:27 september 2019 14:27