Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenSPOC

SPOC

Trauma, Rouw en Zingeving

Als onderdeel van de bachelor-3- module Leven, Lijden en Dood (10 ECTS) voerde de faculteit GGW in het voorjaar van 2015 een proef uit met een Spoc, een Small Personalized (/ Private) Online Course, voor het studieonderdeel Trauma, Rouw en Zingeving hierbinnen (5 ECTS). Deze pilot werd gesubsidieerd door het CvB.

Deze leerstof in de vorm van een SPOC aanbieden bood een aantal voordelen. Allereerst konden studenten de soms confronterende lesinhoud in een privésetting tot zich nemen. Tevens werd er een groot aantal opnamen gemaakt waarin mensen met traumatische ervaringen aan het woord kwamen. Het zou ondenkbaar zijn deze ervaringsdeskundigen (tegen wil en dank) ieder collegejaar opnieuw op te roepen; via deze SPOC werden hun ondanks alles waardevolle verhalen eenmalig vastgelegd. Hierbij werd aan iedere cursist vooraf een verklaring ter ondertekening voorgelegd om zeer vertrouwelijk met het getoonde materiaal om te gaan. Ook volgend jaar, als de SPOC opnieuw wordt ingezet zal dat het geval zijn.

Het aantal contacturen werd teruggebracht en de studenten werden gestimuleerd de Spoc zoveel mogelijk in een gelijk tempo te volgen, zodat  peer reviews niet op elkaar zouden hoeven wachten. De studenttevredenheid was hoog. Studenten merken op dat het prettig is om op je eigen tijd te werken, in je eigen tempo, maar dat het face-to-face-contact met medestudenten ook wel eens gemist wordt. Om dit te ondervangen en om ervoor te zorgen dat studenten zoveel mogelijk gelijk op blijven gaan is het  idee geopperd om volgend jaar ‘laptopbijeenkomsten’ te organiseren.

De Spoc zal ook worden ingezet voor PostAcademisch Onderwijs. Behalve hiervoor zou de SPOC ook ingezet kunnen voor e-health / online Geestelijke verzorging.

SPOC
SPOC
Laatst gewijzigd:31 augustus 2015 15:43
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin