Skip to ContentSkip to Navigation
E-learningOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

E-learning

E-learningResultaten projectenTelecollaboration

Telecollaboration

Hoe studenten internationale ervaring opdoen door online samen te werken

Au Revoir!”  - “Tot ziens!”  Janneke en Chantal beëindigen het skypegesprek dat ze de afgelopen 40 minuten hebben gevoerd. Op basis van fragmenten uit Nederlandse kranten heeft Chantal Janneke geïnformeerd over de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen. Ze heeft Chantal verteld over de schade aan gebouwen, en de onrust die dit veroorzaakt bij de inwoners van Groningen. Chantal heeft artikelen uit Franse kranten gebruikt om Janneke te informeren over de beslissing van de Franse regering om het aantal Franse regio’s terug te brengen naar tweeëntwintig. Dit heeft geleid tot grote protesten in de betrokken regio’s. Beide studenten hebben nieuwe dingen geleerd, zowel over de taal als over het land waar ze studeren. Na het beëindigen van het gesprek hebben de studenten de opdracht om op te schrijven wat hun partner heeft verteld, en te reflecteren op wat ze geleerd hebben. Ze moeten de nieuwe kennis gebruiken om samen een tweetalige krant te maken.

Janneke is een student Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Chantal studeert Nederlands aan de Universiteit van Straatsburg. De taak die ze samen uitvoeren hoort bij het tandem onderwijsprogramma dat is opgezet door hun docenten, Judith Jansma in Groningen en Tiemen de Jonge in Straatsburg. Specifiek voor deze vorm is dat Janneke, die oorspronkelijk Nederlandstalig is, voornamelijk in het Frans communiceert. Chantal, van oorsprong Franstalig, spreekt voornamelijk Nederlands. De taken die ze uitvoeren zijn opgezet als “telecollaboration activities”: activiteiten die worden uitgevoerd door studenten in verschillende geografische gebieden, ondersteund met hulpmiddelen voor online communicatie en samenwerking. Docenten hebben deze taken nu voor het tweede jaar op rij als vast onderdeel opgenomen in hun taalcursussen. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over deze vorm van leren:

  • De taken zijn authentiek en zeer relevant voor de studenten. De nadruk ligt op het voeren van een gesprek. De taken gaan over actuele gebeurtenissen uit de verschillende landen. Dit zijn voorbeelden van taakgericht taalonderwijs: de focus ligt op het succesvol afronden van een taak en het oproepen van het taalgebruik dat passend en specifiek is hierrvoor.
  • Studenten helpen elkaar om de taal te leren. Als het gesprek stopt, omdat een van de studenten een manier zoekt om iets te zeggen, helpt de ander ( ‘eh, manifestations’ – Oh, je bedoelt ‘betogingen’). Dit is een goede manier om het leren van een taal te ondersteunen. Deze vorm van ondersteuning (scaffolding) kan ook gebruikt worden voor vele andere complexe taken.
  • Taken geven de studenten meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. Studenten plannen de afspraken met hun buitenlandse partners zelf, buiten collegetijden om. Tegelijkertijd leggen ze in hun portfolio’s vast wat ze hebben geleerd via reflectieverslagen en opnamen van de gesprekken. De portfolio’s worden gebruikt door de docenten als deel van de beoordeling van het vak.
  • De online samenwerking tussen studenten is een prachtige manier om interculturele vaardigheden te leren en te toetsen. Direct contact met een buitenlandse partner, en samen taken volbrengen via audio, video en email brengt onvermijdelijk culturele verschillen aan het licht. De verschillende taken zijn zo ontworpen dat studenten wordt gevraagd om te reflecteren op aspecten van deze interculturele communicatie. Zo worden hun interculturele attitude, kennis en vaardigheden vergroot.

Om de bovenstaande redenen is “telecollaboration” dan ook structureel opgenomen in de vakken Frans, Spaans en Italiaans van de studie Europese talen en culturen.

Telecollaboration
Telecollaboration

Dit alles wil niet zeggen dat implementatie makkelijk is. Het ontwerpen van passende taken, deze inpassen in het curriculum en het coördineren van het programma op twee verschillende instituten is een flinke uitdaging. In het algemeen is het slim om met bekende partners te werken en te beginnen met niet te grote groepen (20 tot 50 studenten). Ook de keuze van tools is een aandachtspunt. Dit hangt af van de taak, de voorkeuren van de docenten en de eisen van de deelnemende instellingen. Vaak worden tools voor videoconferencing gebruikt, waarvan de universiteit er verschillende beschikbaar heeft, zoals Adobe Connect, Blackboard Collaborate, Google Hangouts and Skype.

Online samenwerking hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot het leren van talen. Het geeft studenten prachtige mogelijkheden om zich voor te bereiden op het werken in onze wereldwijde samenleving, waarin het Engels als ‘lingua franca’ wordt gebruikt. Het geeft studenten ervaring in het werken en discussieren met studenten uit andere culturen, of om zich voor te bereiden op een studie in het buitenland. Tot nu toe zijn deze mogelijkheden in andere vakgebieden dan het taalonderwijs nog nauwelijks uitgeprobeerd. Maar dit verandert snel. In de Verenigde Staten is het SUNY Center for Collaborative Online International Learning (coil.suny.edu) opgezet om instellingen en docenten te ondersteunen in het opzetten van internationale samenwerking. In Europa heeft een groep onderzoekers en docenten het UNICollaboration platform (www.unicollaboration.eu) opgezet. Instellingen kunnen zich aansluiten bij organisaties zoals Soliya (www.soliya.net) of “Sharing perspectives Foundation” (www.sharingperspectivesfoundation.com). Dit maakt het mogelijk voor studenten om in internationale netwerken te discussieren over wereldwijde problemen en zo in contact te komen met medestudenten van verschillende culturele en sociale achtergronden.

Bent u docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en wilt u meer informatie over het opzetten van telecollaboration, beschikbare hulpmiddelen en taken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ondergetekende op het onderstaande adres. Wellicht kunnen we zelfs samen een project op dit gebied opzetten binnen de universiteit of het gebruik van telecollaboration als vernieuwende onderwijsvorm op een andere manier bevorderen.

Dr Sake Jager
ICT en Onderwijs Letteren

s.jager@rug.nl
www.rug.nl/staff/s.jager

Laatst gewijzigd:24 november 2015 16:47
printView this page in: English
Volg ons opyoutube twitter linkedin